Biografija

 
ARVYDAS ANUŠAUSKAS
 

    *   Gimė 1963 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje.

    * 1981 m. baigė Vilniaus 34-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Sausio 13-osios vidurinė mokykla).

    * 1982 m. baigė Vilniaus 21-ąją technikos mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Istorijos fakultetą. Studijuodamas 1983–1985 m. buvo paimtas į sovietų armiją.

    * 1984 m. sovietinėje armijoje įsteigė grupę Lietuvos nepriklausomybei siekti.

    * 1989 m. baigė universitetą.

    * 1990 m. įsirašė į savanorius, vykdė Krašto apsaugos departamento užduotis.

    * 1995 m. suteiktas atsargos leitenanto laipsnis.

    * 1995 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. 2001 m. buvo suteiktas docento pedagoginis vardas.

    * 1989–2000 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto moksliniu bendradarbiu.

    * 1996–1997 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete.

    * 1996–2006 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete.

    * 2002–2007 m. – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vizituojančiu docentu.

    * 2002–2008 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

    * 1997–2008 m. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius.

    * Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto narys.

    * Tiria Lietuvos XX amžiaus istoriją, teroro, genocido, slaptųjų tarnybų istoriją.

    * 2008 m. išrinktas į LR Seimą.

    * Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys.

    * Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

    *  2012 m. išrinktas į LR Seimą Senamiesčio vienmandatėje apygardoje


Dvidešimt šešių knygų autorius, bendraautoris ir sudarytojas:

    * Lietuvos slaptosios tarnybos (1918-1940). 1993.

    * Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. 1996.

    * Lietuvos slaptosios tarnybos (1918-1940) (2-as pataisytas ir papildytas leidimas). 1998.

    * Anušauskas A., Truska L., Petravičiūtė I., Sovietinis saugumas. 1999.

    * The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States (sudarytojas), 1999.

    * Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988-1991 metais (kolektyvinės monografijos bendraautoris). 2000.

    * Lietuvos laikinosios vyriausybės protokolai. Dokumentų rinkinys (sudarytojas). 2001.

    * Anušauskas A., Burauskaitė B.  Baltijos laisvė – Europos atsakomybė. Baltijos šalių išsivadavimo kelių paieškos. Pilietinis protestas ir Europos parlamentas 1979 – 1983 metais. 2002.

    * Antikomunistinis kongresas ir tribunolo procesas (sudarytojai A.Anušauskas ir V.Zabiela). 2002.

    * Anti-Communist Congress and Proceedings of the International Public Tribunal in Vilnius 2000 („Evaluation of the Crimes of Communism“). (sudarytojas). 2002.

    * Anušauskas A., Burauskaitė B. Freedom of the Baltics. Responsibility of Europe. Searching the Ways  for Liberaton of the Baltic States. Civil protest aned the European Parliament in 1979 – 1983. 2003.

    * Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai 1939-1956 (sudarytojas). 2004.

    * Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui. Terror and Crimes agaist Humanity. 2006.

    * The Path to the Anticommunist Tribunal 2000-2005 (sudarytojas). 2006.

    * Kelias į Antikomunistinį Tribunolą 2000-2005 (sudarytojas). 2006.

    * Pirmoji sovietinė okupacija. Okupacija ir aneksija. Occupation and annexation. the first soviet cccupation  (sudarytojas  A.Anušauskas). 2006.

    * A.Anušauskas, I.Sneidere, K.Arjanas, The occupation Regimes and Their Crimes in the Baltic, 1940-1991. Riga. 2006.

    * Pirmoji sovietinė okupacija. Okupantai ir kolaborantai (sudarytojas A. Anušauskas). 2007.

    * Lietuva 1940 – 1990: Okupuotos Lietuvos istorija (2-as pataisytas ir papildytas leidimas) (vyr. redaktorius A. Anušauskas). 2007.

    * Rimašauskas J. Žydų gelbėtojai. (sudarytojai A.Anušauskas ir N.Asadauskaiene). 2008.

    * Anušauskas A., Sviderskytė G. XX amžiaus slaptieji archyvai. 2008.

    * Anušauskas A., Lesčius V., Kovų istorijos. Kn. 2: XX amžius, 4 tomas, 2008.

    * KGB Lietuvoje. 2009.

    * Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988-1991, sudarytojai: Bronius Genzelis ir Angonita Rupšytė (kolektyvinės monografijos bendraautoris). 2010.

    * Histoire de la Lituanie un Millenaire, sous la direction de Yves Plasseraud (kolektyvinės monografijos bendraautoris). 2010.  

     * Teroras 1940-1958 m. 2012.

Lietuvos periodinėje spaudoje 1989–2009 m. paskelbė daugiau nei 100 straipsnių.

Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos ir Vokietijos moksliniuose leidiniuose paskelbė apie 100 studijų ir straipsnių.

Scenaristas. Televizijos dokumentinių filmų ciklui „XX amžiaus slaptieji archyvai“ 2004–2007 m. su bendraautore G. Sviderskyte sukūrė 14 filmų scenarijų: „100 paskutinių valandų“, „Žvalgybų žaidimai: užmirštas desantas“ (2004 m.), „Pučai ir teroras Lietuvoje“ I–II dalys (2005, 2007 m.), „Laivyno paradas (Flottenparade)“ (2005 m.), „Dingę Berlyne“ (2006 m.), „Lietūkio garažas“ I–II dalys (2006 m.), „Milijardai sau ir... Tėvynei“, „Pašto ženklų byla“, „Žemaitis ir Berija“, „Pabėgti iš SSRS“, „Aukso pagrobimas“, „Žvalgybos pulkininkai“ (2007 m.).

Radijo ir televizijos komisijos konkurse „Pragiedruliai“ kartu su G.Sviderskyte  apdovanotas už geriausią 2007 m. kultūros laidą.


***

    * Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos narys.

    * Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos narys

    * Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Afganistano Islamo Respublika grupės narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupės narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupės narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupės narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupės narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės pirmininkas

    * Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupės narys

    * Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės narys