ĮSTATYMŲ PROJEKTAI

dokumentasDėl pavedimo Seimo NSGK atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimo Jungtinių Amerikos Valstijų Centrinės žvalgybos valdybos sulaikytų asmenų pervežimo ir kalinimo Liet
dokumentasCivilinės saugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS
dokumentasDėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos, Pietų Kaukazo bei Persijos įlankos regionuose pratęsimo ir dėl Lietuvos Respublikos Se
dokumentasDėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl krizių valdymo sistemos plėtotės programos patvirtinimo" pakeitimo
dokumentasCivilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS
dokumentasStrateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS
dokumentasOperatyvinės veiklos įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS
dokumentasSeimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos paskyrimo Europos Sąjungos valstybių narių kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo nare" PROJEKTAS
dokumentasLietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
dokumentasAsmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
dokumentasDokumentų ir archyvų įstatymo 20 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
dokumentasDėl pritarimo skirti Arvydą Pocių Lietuvos kariuomenės vadu
dokumentasDėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos
dokumentasSprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo 1, 2, 9, 13, 14, 18, 23 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS
dokumentasLietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymo 6 ir 9 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
dokumentasDėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. kovo 13 d. rezoliucijos „Dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo principų“
dokumentasVALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
dokumentasLietuvos Respublikos Seimo REZOLIUCIJA DĖL NACIONALINIO SUSITARIMO RENGIMO
dokumentasPriešgaisrinės saugos įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas