NSGK

2016 m. lapkritį Seimo narys Arvydas Anušauskas dar ketveriems metams išrinktas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariu.

„Laukia nemažai darbų. Gyvename tuo laiku, kai tarptautinės padėties stabilumas patiria didelius iššūkius. Nacionalinis saugumas ir gynyba – tos sritys, kur skirtingų politinių pažiūrų politikų sutarimas yra itin svarbus“, - teigia A. Anušauskas.

Atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją, 2017 m. sausį skubos tvarka priimta atnaujinta Nacionalinio saugumo strategija, kurioje didžiausiu iššūkiu Lietuvos nacionaliniam saugumui įvardinta agresyvi kaimyninės Rusijos vykdoma politika ir destabilizuota geopolitinė padėtis regione. Strategijoje numatytas ne tik Lietuvos įsipareigojimas 2018 m. krašto apsaugai skirti bent 2 proc. bendrojo vidaus produkto, bet ir tolimesnis gynybos srities finansavimo didinimas.

Iki šiol svarbiausi darbai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete buvo susiję su nuolatinėmis pastangomis stiprinti krašto apsaugos ir specialiųjų tarnybų parlamentinę kontrolę, grąžinti šauktinius į Lietuvos kariuomenę, suteikti šauliams ir kariams savanoriams teisę laikyti ginklus namuose ne medžioklei, o nacionalinio saugumo reikalams ir kt.