Pranešimai spaudai

dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS SIŪLO PATIKSLINTI OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMĄ
dokumentasOPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI BŪTINI SIEKIANT SUDARYTI SĄLYGAS TARNYBOMS TĘSTI SUDĖTINGUS, VALSTYBĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMUI SVARBIUS TYRIMUS
dokumentasKOMITETAS PATEIKĖ SIŪLYMUS DĖL BENDRADARBIAVIMO PRAKTIKOS SU UŽSIENIO ŠALIŲ TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMIS
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PRANEŠIMAS: EUROPOS KOMISIJOS ATSTOVAS OFICIALIAI PRIPAŽINO KLAIDĄ DĖL STATISTIKOS APIE TELEKOMUNIKACIJOS DUOMENŲ TEIKIMĄ LIETUVOJE
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS IŠKLAUSĖ TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ INFORMACIJĄ
dokumentasA. ANUŠAUSKAS: EUROPOS KOMISIJOJE NEOFICIALIAI PRIPAŽĮSTAMOS PADARYTOS KLAIDOS DĖL STATISTIKOS APIE MOBILIŲJŲ TELEFONŲ DUOMENŲ TEIKIMĄ LIETUVOJE
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO NARIAI LANKYSIS LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖSE JŪRŲ PAJĖGOSE KLAIPĖDOJE
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS PRIĖMĖ SPRENDIMĄ DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS 2010 M. VEIKLOS
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS PATOBULINO NACIONALINĘ KOVOS SU KORUPCIJA 2011-2014 METŲ PROGRAMĄ
dokumentasNSGK PRITARĖ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMO PROJEKTUI
dokumentasNSGK svarstė Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos ataskaitą
dokumentasNSGK SVARSTĖ VSD IR STT VADOVAUJANČIŲ PAREIGŪNŲ TARNYBINĮ KAITUMĄ REGLAMENTUOJANČIUS ĮSTATYMŲ PROJEKTUS
dokumentasNSGK APSVARSTĖ VYRIAUSYBĖS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITĄ
dokumentasNSGK PATOBULINO VIENOS IŠ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TEISINĮ REGLAMENTAVIMĄ
dokumentasNSGK SVARSTĖ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITĄ
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS KARTU SU UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETU SVARSTĖ AKTUALIUS LIETUVOS DALYVAVIMO TARPTAUTINĖJE OPERACIJOJE AFGANISTANE KLAUSIMUS
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS A.ANUŠAUSKAS: NEVYKĘS „RESPUBLIKOS“ BALANDŽIO 1 D. POKŠTAS APIE KARIUOMENĖS SILPNINIMĄ
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO POSĖDYJE PRITARTA BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ NUOSTATOMS
dokumentasNSGK PIRMININKAS A.ANUŠAUSKAS: LIETUVA IR NATO - SEPTYNERI SOLIDARUMO METAI
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS PRITARĖ AVIACIJOS ĮSTATYMO PATAISŲ PROJEKTUI
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS PRITARĖ BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI
dokumentasNSGK SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTE APTARĖ NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMUS
dokumentasNSGK PRANEŠIMAS: DISKUSIJA DĖL „MISTRAL“ – PROGA STIPRINTI ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMĄ
dokumentasNSGK PIRMININKAS A.ANUŠAUSKAS: „MUMS YRA SVARBESNI REALŪS POKYČIAI VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTE“
dokumentasNSGK PIRMININKAS A.ANUŠAUSKAS: POLICIJOS VYKDOMŲ KOMERCINIŲ APSAUGOS FUNKCIJŲ ATSISAKYMAS TURĖTŲ VYKTI TINKAMAI TAM PASIRENGUS IR SKAIDRIAI
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO NARIAI SUSITIKO SU LIETUVOS GYNYBOS ATAŠĖ
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS ĮGYVENDINA VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS SPRENDIMUS
dokumentasNSGK PIRMININKAS ARVYDAS ANUŠAUSKAS SUSITIKO SU NATO KARINIO KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJU GEN. LTN. WALTERIU E. GASKINU
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS IŠKLAUSĖ VSD INFORMACIJĄ DĖL KOMITETUI PATEIKTŲ ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO NARIAI SUSITIKO SU „AMNESTY INTERNATIONAL“ ATSTOVAIS
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS SUSITIKO SU VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS VADU
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS PRIĖMĖ SPRENDIMĄ DĖL VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS: KEIČIANT AB LIETUVOS PAŠTAS STATUSĄ, BŪTINA ATLIKTI TAI NUMATANČIO ĮSTATYMO PROJEKTO ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ
dokumentasNSGK PIRMININKAS A.ANUŠAUSKAS: KONTRABANDOS UŽKARDYMUI REIKALINGI VEIKSMINGI ĮSTATYMAI
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS PRITARĖ VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMUI
dokumentasNSGK PIRMININKAS A. ANUŠAUSKAS: VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS TURI BŪTI ŽVALGYBOS, O NE IKITEISMINIO TYRIMO INSTITUCIJA
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS IR UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETŲ NARIAI SUSITIKO SU JAV KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ SEKRETORIUMI R. MABUSU
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS PRITARĖ RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS PATEIKTOMS ĮSTATYMŲ PATAISOMS DĖL IŠPLĖSTINIO TURTO KONFISKAVIMO
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS IŠKLAUSĖ VSD VADOVO INFORMACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU KOMITETUI PATEIKTAIS ĮSLAPTINTAIS DOKUMENTAIS
dokumentasNSGK PIRMININKAS A. ANUŠAUSKAS PASIŪLĖ IŠSLAPTINTI 12 PAŽYMŲ
dokumentasNSGK PIRMININKO A. ANUŠAUSKO PRANEŠIMAS: REIKIA IR PADĖTI NUKENTĖJUSIEMS, IR NUMATYTI, KAIP ATEITYJE SUMAŽINTI GAMTOS STICHIJŲ NEIGIAMUS PADARINIUS
dokumentasNSGK PIRMININKO A. ANUŠAUSKO PRANEŠIMAS: GAMTINĖS STICHIJOS ŠĖLSMAS VERS KOREGUOTI ĮSTATYMUS IR PRIIMTI SKUBIUS SPRENDIMUS
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PRANEŠIMAS: DĖL SEIMO PRIIMTO LIUSTRACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMŲ
dokumentasNACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PRANEŠIMAS: DĖL OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
dokumentasNSGK APSVARSTĖ ĮSTATYMŲ PROJEKTUS, KURIAIS SIEKIAMA REGLAMENTUOTI ĮSLAPTINTOS OPERATYVINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO PROCEDŪRAS
dokumentasNSGK PIRMININKAS A.ANUŠAUSKAS SUSITIKO SU VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO VADOVO PAVADUOTOJAIS
dokumentasNSGK PIRMININKAS A. ANUŠAUSKAS: KOVOTI SU NELEGALIA VEIKLA REIKIA BENDRAIS SUDERINTAIS VEIKSMAIS
dokumentasNSGK PRITARĖ PATOBULINTIEMS LIUSTRACIJOS PROJEKTAMS
dokumentasNSGK SVARSTĖ VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO VEIKLOS ATASKAITĄ
dokumentasNSGK PRITARĖ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS 2009 M. VEIKLOS ATASKAITAI
dokumentasNSGK PIRMININKAS A.ANUŠAUSKAS: LIETUVA IR LATVIJA TURI STIPRINTI IR PLĖSTI SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ BENDRADARBIAVIMĄ
dokumentasNSGK PIRMININKAS A.ANUŠAUSKAS: ATSKIRAS REZERVAS VISUOMENĖS SAUGUMUI UŽTIKRINTI YRA BŪTINAS
dokumentasNSGK SVARSTĖ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITĄ
dokumentasNSGK PRANEŠIMAS: LEIDIMAS DIRBTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA YRA BŪTINA SĄLYGA UŽIMTI ATITINKAMAS PAREIGAS
dokumentasNSGK PRITARĖ G.GRINOS KANDIDATŪRAI Į VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS
dokumentasNSGK PIRMININKAS A. ANUŠAUSKAS: KOVOTI SU NELEGALIA VEIKLA REIKIA BENDRAIS SUDERINTAIS VEIKSMAIS
dokumentasDĖL OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
dokumentasDĖL SEIMO PRIIMTO LIUSTRACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMŲ
dokumentasKomitetas apsvarstė įstatymų projektus, kuriais siekiama reglamentuoti įslaptintos operatyvinės informacijos teikimo procedūras
dokumentasKomitetas pritarė patobulintiems liustracijos projektams
dokumentasKOMITETAS PRITARĖ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS 2009 M. VEIKLOS ATASKAITAI
dokumentasNSGK SVARSTĖ VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO VEIKLOS ATASKAITĄ
dokumentasA.Anušauskas: Lietuva ir Latvija turi stiprinti ir plėsti specialiųjų tarnybų bendradarbiavimą
dokumentasArvydas Anušauskas: atskiras rezervas visuomenės saugumui užtikrinti yra būtinas
dokumentasRygoje buvo aptarti Baltijos valstybėms aktualūs saugumo ir gynybos klausimai
dokumentasRengiama diskusija dėl išplėstinio turto konfiskavimo ir kitų priemonių kovoje su neteisėtu praturtėjimu
dokumentasAptartos Ignalinos atominės elektrinės uždarymo projektų įgyvendinimo kliūtys bei problemos