Pasitarimas „Dėl pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio – pokyčių“ 2016-03-14


Pasitarimas „Dėl pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio – pokyčių“

Pasitarimo metu

Pasitarimo metu

Pasitarimo metu

Pasitarimo metu

Pasitarimo metu

Pasitarimo metu
Grįžti į albumą