Įvairios


A. Anušauskas 2007

Kovo 11-osios šventėje Ukmergėje, 2009

Lietuvos įstojimo į NATO 5-mečio minėjime

2009, Maskva

Vasario 16 minėjimas Klaipėdoje 2009-02-15

A. Anušauskas seime

A. Anušauskas

A. Anušauskas

Susitikimas su Anykščių LPKTS nariais 2008 09 27
Grįžti į albumą