A. Anušauskas: Vilniaus vežėjai reikalauja skaidrių konkursų ir dialogo su savivaldybe

Vilniaus miesto Senamiesčio apygardoje išrinktas Seimo narys Arvydas Anušauskas susitiko su Vilniaus vežėjų asociacijos vadovais Sauliumi Matulioniu ir Vladu Dapkumi. Vežėjai išsakė savo nuogąstavimus dėl Vilniaus savivaldybės veiksmų, kuriais vykdoma transporto reforma neįvertinus savivaldybės biudžeto galimybių, be išsamių ekonominių skaičiavimų ir be dialogo su privačiais vežėjais.

 

A. Anušausko nuomone, „susisiekimo paslaugos aktualios kiekvienam vilniečiui, todėl savivaldybė neturi dirbtinėmis priemonėmis eliminuoti vežėjų, kurie teikia svarbias paslaugas ir kuria darbo vietas. Kiekvienas žingsnis, kuris yra finansuojamas iš mokesčių mokėtojų lėšų, neturi didinti savivaldybės įmonių patiriamų išlaidų (ir nuostolių). O visos reformos neturi bloginti susisiekimo paslaugų teikimo vilniečiams, atsisakant atvirų konkursų bei konkurencijos. Kol kas tokio įsitikinimo, kad visos reformos vilniečiams duos naudos – nėra. Ypač jei aiškėja, jog savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ už savo tarpininkavimą pasiima iki 15 proc. nuo bilietų kainos. Kituose miestuose tarpininkui tenka 6 kartus mažesnė dalis.“

 

Susitikime sutarta tęsti dialogą, į jį įtraukiant ir kitus Vilniuje išrinktus Seimo narius bei savivaldybės tarybos narius, kartu siekiant skaidrios, aiškios ir vilniečiams naudingos susisiekimo reformos.

Atgal