A.Anušauskas: „Seimo rezoliucijos atmetimas – akivaizdus valdančiosios daugumos pataikavimas Rusijai“

Seimo dauguma šiandien atsisakė pritarti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narių teikiamai rezoliucijai „Dėl katalikiškų organizacijų persekiojimo Rusijoje“.
Šia rezoliucija parlamentarai siekė paskatinti Užsienio reikalų ministeriją išreikšti protestą prieš katalikiškų organizacijų persekiojimą ir tarptautinių teisės aktų pažeidimą Rusijoje.
Rezoliucijoje buvo priminta, kad šių metų kovo pradžioje Rusijoje prasidėjus totaliniam nevyriausybinių organizacijų patikrinimui buvo ieškoma tariamų „užsienio agentų“. Taip įvardijamos organizacijos, kurios gaudavo paramą iš užsienio, o naujas nevyriausybinių organizacijų priespaudos įstatymas įpareigojo jas registruotis užsienio „agentais“.
Tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ ir Norvegijos Helsinkio komitetas, Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybės jau pasisakė prieš tokį nevyriausybinėms organizacijoms daromą prokurorų spaudimą.
Vienas iš rezoliucijos iniciatorių Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Arvydas Anušauskas pažymėjo, kad Rusija šiurkščiai pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, kuri draudžia religinėms organizacijoms taikyti nepagrįstus apribojimus. Rusija nesilaiko ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Vienos susitikimo baigiamajame dokumente apibrėžto valstybių įsipareigojimo gerbti religinių bendruomenių ir bendrijų teisę steigti ir išlaikyti religinių apeigų vietas.
„Rezoliucijos projektas buvo atmestas Seimo daugumos balsais, matyt, vadovaujantis ne pamatiniais demokratijos užtikrinimo principais, bet siekiant pigesnių gamtinių dujų. Apmaudu, kad siekiant tokių pragmatiškų ir energetinę nepriklausomybę paneigiančių tikslų valdančioji socialdemokratų dauguma užsimerkia prieš šiukščiai paminamas žmogaus teises Rusijoje“, –  po Seimo posėdžio sakė A. Anušauskas.
Buvo tikimasi, kad Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje iškels šiuos sistemingo katalikiškų bendruomenių persekiojimo faktus ir pareikalaus Europinių institucijų apginti Rusijoje persekiojamas katalikiškas bendruomenes.
Rezoliuciją be A. Anušausko pasirašė Seimo nariai Emanuelis Zingeris, Andrius Kubilius, Vytautas Juozapaitis, Irena Degutienė, Audronius Ažubalis, Mantas Adomėnas.

Atgal