A. Anušauskas: „Druskininkų savivaldybės vadovai šaiposi iš druskininkiečių“

Prieš mėnesį Druskininkų savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į merą siūlydami prisidėti naikinant žalingą sveikatai augalą populiariai vadinama „Sosnovskio barštį“, kuris plinta savivaldybės teritorijoje ir kitose Lietuvos vietose. Kai kuriose savivaldybėse šie augalai naikinami. Pavyzdžiui, Kaune šiemet šių itin gajų ir pavojingų augalų naikinimui skirta du kartus daugiau lėšų – 90 tūkst. litų.
Bet Druskininkų savivaldos vadovų patyčios iš gyventojų interesų peržengė visas ribas. Baltijos kelio dieną, rugpjūčio 23-iąją, atostogaujančio mero paskatintas vicemeras Linas Urmanavičius persiuntė savivaldybės tarybos narių kreipimąsi Seimo nariui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariui Arvydui Anušauskui su siūlymu atsakyti minėtiems paklausėjams bei Druskininkų savivaldybei.
Kas Druskininkų savivaldybės vadovams yra tik pasišaipymo objektas, Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos specialistų yra priskiriama „prie ag­re­sy­vių in­va­zi­nių rū­šių au­ga­lų, ku­riuos rei­kia nai­kin­ti ir ne­leis­ti plis­ti dėl savybių, ku­rios yra ne­pa­lan­kios ir kenksmingos žmo­gui, sukeliančios alergines reakcijas“.
Druskininkų savivaldybės vadovams demonstruojant visišką nekompetenciją ir neišmanymą, Seimo narys A. Anušauskas cituoja specialistų rekomendaciją dėl šio augalo: „kovą panaudojant herbicidus reikia pradėti anksti pavasarį“.
Minėto augalo išplitimo kontrolės ir naikinimo tvarką koordinuoja Aplinkos ministerija. Valstybinėje žemėje jo naikinimu turi rūpintis savivaldybės, o privačioje žemėje – jos savininkas.
„Akivaizdu, jog atvirai savo cinizmą ir neišmanymą demonstruojantys Druskininkų savivaldybės vadovai savo asmeninius interesus laiko aukštesniais už visuomenės, todėl jiems asmeniškai rekomenduočiau pradėti piktžolių naikinimą nuo savo artimiausios aplinkos, o paskui išravėti mero apsitvertą valstybinės žemės sklypą. Jei že­mės sa­vi­nin­kai ar ki­ti že­mės nau­do­to­jai ne­nai­ki­na pik­tžo­lių, pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so (ATPK) 107 str. jiems ga­li bū­ti tai­ko­mos sank­ci­jos dėl ne­pri­žiū­ri­mų plo­tų. O turintiesiems savo galvą, rekomenduoju perskaityti laisvai prieinamus pranešimus Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje:
http://terra.zum.lt/lt2/naujienos/pranesimai-spaudai/7638/
http://www.zum.lt/index.php?-1188398113
 
2013 rugsėjo 4 d.

Atgal