Ar tikrai nebebus korupcijos panaikinus kurortų apsaugos zonas?

Šiandien Antikorupcijos komisijos posėdyje išklausėme aplinkos ministro paaiškinimų. Kaip žinia, Lietuvos Respublikos Vyriausybė prieš 24 metus savo nutarimu „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ buvo nustačiusi kurortų apsaugos zonas ir įrašiusi, jog kurortų apsaugos zonos pirmoji juosta apima teritorijas, kuriose yra mineralinio vandens, gydomųjų purvo ar durpių telkinių ir kitų gydomųjų bei rekreacinių gamtos išteklių (upės, ežerai, jūra, paplūdimiai, kopos). Todėl jose buvo draudžiama vykdyti statybos, kasybos ir kitus teritorijos tvarkymo darbus, nesusijusius su gydomųjų ir rekreacinių išteklių naudojimu, nuolat ar laikinai gyventi žmonėms. Be to, prie trečiosios apsaugos juostos buvo priskiriamos kitos kurorto arba jį supančios teritorijos, kuriose draudžiama vykdyti darbus, galinčius turėti neigiamą poveikį gydomiesiems bei rekreaciniams gamtos ištekliams ir kurorto higieninei būklei.

Ar tai buvo reikšminga? Manau, taip. Dalis Antikorupcijos komisijos narių mano, kad tas nutarimas buvo labai korupcinis, nes leidimų prašymas, ką nors daryti apsaugos zonose sąlygodavo didesnę korupciją. Taigi per vieną dieną aplinkos ministras šią normą panaikino. Dabar korupcijos nebus? Statyti kopose namų nebuvo galima, o dabar teoriškai bus galima. Pagal kitą Vyriausybės nutarimą suteikiant kurorto statusą, ši vietovė turi atitikti aplinkosauginius reikalavimus. Pavyzdžiui, aplinkos oro užterštumo lygis negali viršyti ribinių verčių, natūralių paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė turi būti labai gera arba gera. Vietovėje neturi būti įmonių, į aplinkos orą išmetančių sveikatai kenksmingas chemines medžiagas, taip pat medžiagas, suteikiančias aplinkos orui pašalinį kvapą. Be to, gyvenamoji vietovė, kuriai siekiama kurortinės teritorijos statuso, turi pasižymėti vaizdingu kraštovaizdžiu ir turėti sutvarkytą (tinkamą) rekreacinę aplinką. Dabar kiekviena savivaldybė praktiškai tai reguliuos savo detaliuosiuose ir kituose planuose. O jei nereguliuos? O jei piktnaudžiaus, kaip su kokiu vijūnėlių dvareliu? Kas tada? Nieko. Viskas teisėta. Bet ar gerai?

2016-02-03

Atgal