Apie biudžetą – ko atsisakyti?

 

Artėjant Seimo rinkimams daug kas domisi valstybės biudžeto išlaidų struktūra. Kadangi šie metai dar nesibaigė, tad pateikiami 2015 metų biudžeto skaičiai. Visi kas nori čia gali pamatyti, kam buvo išleidžiami pinigai. Suprantama, tai nėra paprasta, todėl pateiksiu keletą bendrų skaičių: tais metais darbo užmokesčiui buvo asignuota  (t.y. suplanuota, nes kai kuriose pozicijose realios išlaidos, nors nežymiai, bet kito, ir tai atsispindi Seimo Audito ataskaitoje apie biudžeto lėšų panaudojimą) 1,08 milijardų Eur (realiai priskaičiuota 985,7 mln., iš kurių 686 mln. pareiginė alga ar tarnybinis atlyginimas, 129 mln. priedai už kvalifikaciją, laipsnius ar tarnybinius rangus, 40 mln. priemokos, 95 mln. atostoginiai ir kt. išmokos; ministerijoms, be pavaldžių įstaigų, tenka apie dešimtadalis šių išlaidų) ir 324 mln. Eur socialinio draudimo įmokoms. Visa tai kartu su kariuomene, policija, teismais, prokuratūra, teisėsauga, universitetais ir pan. Dar buvo asignuota 643 mln. Eur prekių ir paslaugų naudojimui, iš kurių: 105 mln. ilgalaikio turto remontui (įskaitant ir veiklos nuomą), 22,9 mln. turto nuomai, 20,2 mln. komandiruotėms (trečdalis išlaidų teko kariuomenei, policijai ir kitai teisėsaugai), 4,9 mln. kvalifikacijos kėlimui, 46,9 mln. Eur transportui (iš jų daugiau kaip 20 mln. išleista kariuomenėje, 10 mln. policijoje ir teisėsaugoje), 15, 5 mln. ryšių paslaugoms, 8,9 mln. ekspertams ir t.t. Taip pat sumokėta 603 mln. eurų palūkanų (už valstybės įsiskolinimus), 111 mln. Eur subsidijų, 951 mln. Eur dotacijų kitiems valdymo lygiams (t.y. savivaldybėms – keliams, mokinio krepšeliams ir t.t.), 416 mln. Eur sumokėta į Europos sąjungos biudžetą, 686 mln. Eur socialinėms išmokoms (pašalpoms), 568 mln. Eur kitiems einamiesiems tikslams, 54 mln. Eur stipendijoms, 406 mln. Eur sandoriams dėl turto vykdyti (pavyzdžiui, 45 mln. Eur ginklams, 34 mln. Eur transporto priemonėms (karinėms taip pat), 20 mln. Eur atsargų kūrimui...). Ar yra galimybė pinigus panaudoti kiek kitaip, ar kažkur sutaupyti kažko atsisakant?  Manau, visada yra tokia galimybė, bet reikia aiškiai matyti, ko norime ir galime atsisakyti ar ką galima daryti kitaip: ar tai būtų valdymas, ar sveikatos apsauga, ar švietimas, ar socialinė politika. Tačiau "zadanijų" vyriausybė nekelia politinio pasitikėjimo. O patys galite įsitikinti ir įvertinti kiekvieną išlaidų poziciją žemiau pateikiamose lentelėse. Norintys matyti šaltinius turėtų atsiversti šį puslapį Žr:https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/patvirtinti-biudzetai/issami-informacija-apie-2015-m-biudzeta

 

2015 m. ASIGNAVIMAI

 

 Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų:


asignavimai išlaidomsiš viso

iš jų darbo užmokesčiuiI. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS


Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

5 140 320

4 323 012

2 445 696Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

28 595 347

28 273 289

16 629 981

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

12 275 169

10 710 641

4 122 712

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

23 661 028

19 254 459

12 575 706

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

7 434 778

6 393 970

4 014 742

 

 

II. MINISTERIJOS


Aplinkos ministerija

333 910 101

330 497 508

27 126 737

 

 

Energetikos ministerija

101 447 234

101 383 517

1 739 170

 

 

Finansų ministerija

1 341 776 259

1 320 363 205

69 103 655

 

 

Krašto apsaugos ministerija

425 003 301

289 840 710

116 307 346

 

 

Kultūros ministerija

115 083 817

103 716 520

26 729 612

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

985 671 598

982 398 891

51 528 845

 

 

Susisiekimo ministerija

805 379 378

679 933 069

14 200 735

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

561 951 519

548 565 136

32 607 536

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

992 006 999

974 342 204

82 953 604

 

 

Teisingumo ministerija

96 188 482

91 379 836

43 283 307

 

 

Ūkio ministerija

262 623 526

260 419 256

11 299 148

 

 

Užsienio reikalų ministerija

72 581 121

69 476 394

16 413 345

 

 

Vidaus reikalų ministerija

381 760 805

371 628 159

106 011 064

 

 

Žemės ūkio ministerija

1 048 321 871

1 042 889 467

35 417 834

 

 

 

 

 

 

 


Iš viso asignavimų: 8,3 mlrd. Eur, iš kurių 960 mln. Eur darbo užmokesčiui ir 406 mln. Eur turtui įsigyti. Dar detaliau galima pasižiūrėti: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1010791&p_tr2=2

 

1. 2015 metų valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams 726 216 519 Eur, iš kurių 562 803 699 Eur - mokinio krepšeliui finansuoti, socialinei paramai mokiniams - 25 091 520 Eur , socialinėms paslaugoms - 26 922 527 Eur , savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių išlaikyti - 16 898 368 Eur, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti - 13 372 857 Eur, melioracijai -10 406 598 Eur    ir t.t.

2. 149,5 mln. eur specialių tikslinių dotacijų savivaldybėms daugiausia teko savivaldybių vietiniams keliams asfaltuoti 107 mln. dotacija

3. 2015 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos 45 savivaldybėms: 64 734 243 eur

4. 2015 metų valstybės biudžeto asignavimai teismams  61 675 389, iš kurių 43 782 724 eur darbo užmokesčiui.

 2016-07-12

 

Atgal