A.Anušauskas: Pradėjo keistis ir kovos su korupciniais nusikaltimais praktika

Lietuvos teisėsaugos institucijos ir specialiosios tarnybos paskelbė savo ataskaitas. Panašu, kad pastangos kuo aktyviau kovoti su korupcija ir į tai versti ne tik politikų, bet ir visuomenės bendru reikalu pradeda duoti pirmus rezultatus. Pakeistuose įstatymuose numačius nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimą, apribojus galimybes piktnaudžiauti mūsų teisinės sistemos trūkumais laukiant senaties, specialioms tarnyboms ėmus keisti veiklos būdus, politikams ryžtingiau atsiribojant nuo korupciniais nusikaltimais pasižymėjusių bendrapartiečių – pradėjo keistis ir kovos su korupciniais nusikaltimais praktika. Didžiausios problemos susijusios su tuo, kad visuomenėje tebeegzistuoja aukštas korupcijos toleravimo lygis. Tai neprisideda prie teismų praktikos formavimo, kad už korupcinio pobūdžio nusikaltimus būtų skiriamos su realia laisvės atėmimo bausme susijusios bausmės. Lietuvos Aukščiausias Teismas pristatė teismų praktikos, skiriant bausmes už kyšininkavimą, papirkimą bei piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tyrimo rezultatus. Teismų sprendimų analizė leido nustatyti, kad pirmą kartą teisiamiems asmenims teismai dažniausiai skirdavo su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Kyšininkavimo bylose dažniausiai buvo skirta teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo bausmė, papirkimo bylose – bauda, taip pat buvo dažnas laisvės apribojimo bausmės taikymas. Piktnaudžiavimo bylose teismai dažniausiai skirdavo baudą. Bet 2010 metais jau formavosi ir nauja praktika - 2009 m. realia laisvės atėmimo bausme nebuvo nubaustas nei vienas kyšininkavimu kaltintas asmuo, o 2010 m. realias laisvės atėmimo bausmes teismai paskyrė 6 asmenims.

Apie tai ir daugiau skaitykite Seimo nario Arvydo Anušausko biuro išleistame naujienlaiškio „ANTIKORUPCIJA.LT“ Nr.2

Atgal