Seime pirmą kartą susitiko penkių valstybių parlamentų gynybos komitetai

2011 gegužės 17 d.

 

Pirmadienį Seime susitikę Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Švedijos parlamentinių gynybos komitetų nariai aptarė regioninio bendradarbiavimo perspektyvas gynybos srityje, tarptautinio saugumo aktualijas, kovą su terorizmu.
 
Kaip pabrėžė Lietuvos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Arvydas Anušauskas, svarbiausi iššūkiai, keliantys grėsmę nacionaliniam ir euroatlantiniam saugumui ir stabilumui, yra kibernetinės grėsmės ir energetinis priklausomumas, todėl susitikimo metu nemažai dėmesio skirta informacinės saugos užtikrinimo ir kibernetinės erdvės saugumo stiprinimo klausimams, taip pat glaudesnio bendradarbiavimo galimybėms ES ir NATO formatuose siekiant sustiprinti energetinį saugumą.
 
Taip pat pasikeista nuomonėmis apie NATO bendradarbiavimą su partneriais priešraketinės gynybos srityje, apie padėtį Afganistane, kitus saugumo klausimus. Parlamentarai priėmė bendrą pareiškimą, kuriuo siekiama paskatinti Baltijos valstybių, Šiaurės šalių ir Lenkijos gynybos ministerijas bei ginkluotąsias pajėgas aktyviau dirbti drauge, išnagrinėti galimybes gerinti ir plėsti bendradarbiavimą gynybos srityje atliekant savo pajėgumų analizę ir įvertinant jų pasirengimą intensyvesniam regioniniam bendradarbiavimui.
 
Susitikimo metu skirtingų valstybių politikai dar kartą akcentavo bendrus ketinimus plėtoti gynybos komitetų bendradarbiavimą dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose, keistis informacija apie giminingų komitetų darbą, dalintis įstatymų leidybos ir teisinio reguliavimo patirtimi gynybos srityje.
 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto iniciatyva pradėtas Baltijos valstybių parlamentų gynybos komitetų bendradarbiavimas sėkmingai vystomas jau septintus metus. Prie reguliarių susitikimų šiemet pirmą kartą prisijungė kaimyninės Lenkijos ir Švedijos parlamentarai. 

Atgal