NSGK pirmininkas A. Anušauskas: būtina įvertinti bendradarbiavimo su nedemokratinėmis valstybėmis poveikį nacionaliniam saugumui

2011 rugpjūčio 11 d.
 
Šiandien Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, komentuodamas incidento, kai Baltarusijos valdžios institucijoms buvo perduoti finansiniai duomenys apie Baltarusijos opozicinės žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ sąskaitas, aplinkybes, pasakė: „Aiškėja, kad tarptautinių sutarčių nuostatos, kurios leidžia riboti bendradarbiavimą, kai tai gali pakenkti valstybės nacionaliniam saugumui, neveikia arba veikia su dideliais trūkumais, nes paprasčiausiai nėra funkcionuojančio mechanizmo, pagal kurį institucijoms, atsakingoms už poveikio nacionaliniam saugumui vertinimą, būtų sudarytos galimybės užkirsti kelią veiksmams, kurie kenkia Lietuvos nacionaliniam saugumui. Todėl siūlysiu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti tyrimą dėl bendradarbiavimo su nedemokratinėmis ir žmogaus teisių negerbiančiomis valstybėmis poveikio Lietuvos nacionaliniam saugumui, kartu įvertinant teisinės pagalbos teikimo ir valstybės institucijų sprendimų šiuo klausimu priėmimo mechanizmą. Manau, kad tokio tyrimo metu būtų galima išsiaiškinti iki šiol vykusio bendradarbiavimo apimtis, formas ir pasekmes, taip pat nustatyti ateities gaires, pagal kurias bendradarbiavimas su atitinkamomis valstybėmis galėtų būti ribojamas, atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinio saugumo interesus.“
 

Atgal