A. Anušauskas: „Turi būti padaryti aiškūs žingsniai didinant politinių kampanijų finansavimo skaidrumą“

2011 rugpjūčio 31 d.

 

Šiandien Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Arvydo Anušausko kvietimu Finansų, Teisingumo ministerijų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, Respublikos Prezidento, Ministro Pirmininko patarėjai, Seimo nariai diskutavo apie Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės skaidrinimą. Diskusijos dalyviai iškėlė daug aktualių klausimų dėl politinių partijų finansavimo šaltinių, esamų kontrolės priemonių ir pajėgumų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo.
 
A.Anušausko nuomone, „Lietuvoje, deja, nesukurtas centralizuotas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės mechanizmas, nėra vienos institucijos į kurią suplauktų ir būtų išanalizuojama visa teisėsaugos institucijų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos, kitų institucijų turima informacija. Trūksta analitinių studijų, kuriose būtų atskleistos su politinių partijų finansavimu susijusios problemos“.
 
Pasitarimo metu daug diskutuota apie politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo šaltinius. Nors nuomonės dėl to, ar juridiniai asmenys turėtų turėti galimybę finansuoti politines partijas išsiskyrė, buvo apsvarstyta galimybė numatyti sąlygą, kad juridiniai asmenys paramą galėtų teikti tik iš pelno dalies. Taip būtų užkirstas kelias politinėms partijoms gauti abejotiną paramą iš juridinių asmenų, kurie dirba nuostolingai ar iš viso bankrutuoja, bet nori savo finansinę padėtį pataisyti įtakodami politinius sprendimus. Atkreiptas dėmesys į tai, kad nėra numatyta atsakomybė už neteisėtą finansinę paramą politinėms kampanijoms organizuoti. Kalbėta ir apie galimybę piliečiams 0,5 proc. sumokamo pajamų mokesčio skirti politinėms partijoms. „Tai galėtų būti naudinga ne tik valstybės paramą gaunančioms parlamentinėms partijoms, bet ir toms smulkesnėms partijoms bei visuomeniniams judėjimams, kurie negauna valstybės paramos. Tai leistų joms gyvuoti neieškant abejotinų finansavimo šaltinių“,- mano Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A. Anušauskas.
 
Kita įvardinta aktuali problema – skirtingas politinių partijų ir visuomeninių politinių judėjimų finansavimo reglamentavimas. Atsiradus galimybei visuomeniniams politiniams judėjimams dalyvauti rinkimuose turėtų būti numatyti ir adekvatūs jų finansavimo kontrolės mechanizmai. Su politinėmis partijomis ar jų atstovais susijusių labdaros paramos fondų veikla kelia taip pat ne mažą susirūpinimą.
 
Dalies diskusijoje aptartų klausimų sprendimų bus ieškoma rengiant ir svarstant įstatymų pakeitimo projektus.

Atgal