NSGK: žvalgybų veiklą ir jos kontrolę siūloma reglamentuoti naujame Žvalgybos įstatyme

2011 rugsėjo 12 d.

 

 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai Seimo posėdžių sekretoriate užregistravo Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siūlomas naujas žvalgybos, kontržvalgybos, šios veiklos koordinavimo bei kontrolės procedūrų teisinis reglamentavimas.
 
Parengtame aiškinamajame rašte nurodoma, kad dabartinis teisinis reglamentavimas, kai žvalgybos veikloje naudojamos operatyvinės veiklos procedūros (operatyviniai tyrimai, metodai ir jų sankcionavimo tvarka), nėra tinkamas, nes operatyvinė veikla yra nukreipta į nusikaltimų išaiškinimą, o žvalgyba ir kontržvalgyba – rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių nacionaliniam saugumui nustatymą ir informacijos apie tai pateikimą nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms. Atsižvelgiant į tai, kad žvalgybos institucijos nevykdo ikiteisminių tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo funkcijų, būtina iš naujo reglamentuoti žvalgybos atlikimo pagrindus, žvalgybos informacijos rinkimo būdus ir metodus, surinktos informacijos teikimą, žvalgybą vykdančių institucijų koordinavimo ir kontrolės mechanizmus.
 
Komiteto pirmininko Arvydo Anušausko teigimu, ,,naujais siūlymais siekiama, kad praktikoje taikomi žvalgybų veiklos kontrolės ir koordinavimo būdai būtų veiksmingi gerinant mūsų tarnybų veiklos efektyvumą, stiprinant jų kontrolę, užtikrinant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, didinant pasitikėjimą žvalgybos institucijomis ir tuo stiprinant Lietuvos nacionalinį saugumą. Žvalgybos tarnybų atliekami slapti veiksmai, kuriems dėl jų įsiskverbimo į privatų asmens gyvenimą būtina teismo sankcija, turėtų būti vykdomi tik išimtinais atvejais, kai kiti informacijos rinkimo būdai nėra veiksmingi ir tai būtina valstybės saugumui užtikrinti“.
 
Parengtuose projektuose numatytos griežtesnės slaptų veiksmų sankcionavimo procedūros, užpildomos teisinio reglamentavimo spragos bei tęsiamas 2010 metais patvirtintos Žvalgybos kontrolės ir koordinavimo stiprinimo koncepcijos įgyvendinimas. Taip pat siūloma išsamiai reglamentuoti tarnybos Lietuvos žvalgybos institucijose (Valstybės saugumo departamente ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos) sąlygas.

 

 

Atgal