NSGK išklausė informaciją kaip vykdoma viena iš korupcijos prevencijos priemonių valstybės institucijose

2011 spalio 7 d.

 

Komitetas vykdydamas parlamentinę kontrolę domėjosi, kaip vykdoma viena iš korupcijos prevencijos priemonių – informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas. Susipažinus su Specialiųjų tyrimų tarnybos ir ministerijų pateikta informacija konstatuota, kad tik trys ministerijos tinkamai vykdė Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimą prieš skiriant viceministrus į pareigas kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie juos pateikimo. Komiteto pirmininko A.Anušausko teigimu „tokia situacija yra nepateisinama, įstatymas turi būti vykdomas. Skiriami į pareigas asmenys turi būti tikrinami antikorupciniu požiūriu, nepriklausomai nuo to, ar jie tikrinti kitų tarnybų prieš suteikiant jiems leidimus dirbti su įslaptinta informacija ar abejonių dėl jų patikimumo nekilo, nes ministerijose dirbo ilgą laiką. Komitetas mato, kad būtų reikalinga tobulinti šią korupcijos prevencijos priemonę galbūt numatant atsakomybę už įstatyminės pareigos nevykdymą ar išplečiant renkamos informacijos apie tikrinamus asmenis ratą – numatant jų turto ir pajamų mokestinį patikrinimą, informacijos apie administracinių nuobaudų taikymą surinkimą.“

Atgal