NSGK pirmininkas A.Anušauskas: Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas turi būti peržiūrėtas

2011 m. vasario 15 d.
 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Arvydas Anušauskas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą nusistebėdamas, kad iki šiol nepradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įslaptintos informacijos, susijusios su akcine bendrove banku ,,Snoras“, atskleidimo.
 
Komiteto pirmininko teigimu: ,,Apie valstybės paslapties ,,nutekinimą“ kalbama jau nuo 2011 m. lapkričio mėnesio, kai buvo paviešinta slapta informacija dėl ,,Snoro“ nacionalizavimo. Vyksta šia informacija disponavusių valstybės pareigūnų tikrinimai poligrafu, priimami sprendimai dėl leidimų dirbti su įslaptinta informacija panaikinimo, tačiau Generalinė prokuratūra ikiteisminio tyrimo dėl valstybės paslapties atskleidimo nepradėjusi. Yra nusikalstamas faktas, apaugęs visokiomis versijomis ir gandais, bet nėra būtinų prokuratūros veiksmų, todėl ir paprašiau atitinkamų atsakymų iš prokurorų“.
 
Komiteto pirmininkas pažymi: ,,Įstatymas suteikia ypatingą galią paslapčių subjektų vadovams, šiuo atveju ir vidaus reikalų ministrui, vertinti asmens, dirbančio su įslaptinta informacija, patikimumą. Tai vienas svarbiausių kriterijų, kuris vertinamas sprendžiant asmens leidimo dirbti su įslaptinta informacija galiojimo klausimą. Tačiau įstatymas taip pat turėtų apsaugoti ir pareigūną, kurio patikimumu suabejota nepagrįstai. Situacijoje, kai konkrečių faktų neatskleista, svarbu taikyti teisės normas, o ne interpretacijas, todėl įstatymas turėtų sudaryti prielaidas papildomai patikrinti asmens patikimumą ir lojalumą Lietuvos valstybei siekiant nustatyti, ar tolesnis jo darbas nekeltų grėsmės įslaptintos informacijos saugumui. Taip savo sprendime dėl Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų konstitucingumo 2011 m. liepos 7 d. konstatavo   Konstitucinis Teismas“.
 
Komiteto vadovas taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į visas žinomas aplinkybes, susijusias su įslaptintos informacijos atskleidimu, valstybės institucijų atliktus patikrinimus, jų rezultatus   ir priimtus sprendimus, siūlys išklausyti vidaus reikalų ministro, Valstybės saugumo departamento ir Generalinės prokuratūros vadovų išsamią informaciją bei įvertinti teisės aktų tobulinimo poreikį siekiant išvengti galimų subjektyvių sprendimų taikant teisės normas.

Atgal