A.Anušauskas: privačius interesus valstybės tarnyboje turi deklaruoti visi

2012 rugsėjo 12 d.
 
Respublika.lt
 
Visi į valstybės tarnybą priimami bei joje dirbantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, pateikdami privačių interesų deklaracijas, tačiau reikėtų įvertinti, kokie duomenys neturėtų būti viešai skelbiami, mano Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK).
 
Trečiadienį šis komitetas svarstė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) patvirtintas viešųjų ir privačių interesų deklaravimo taisykles, diskutavo, kokia apimtimi turėtų būti viešai skelbiama deklaracijose pateikta informacija ir kokiais atvejais informacijos viešinimas apie tam tikrus pareigūnus ar su slapta informacija dirbančius asmenis sukeltų papildomų rizikos veiksnių valstybės saugumo požiūriu.
 
Atsižvelgiant į posėdyje dalyvavusių valstybės institucijų atstovų pozicijas ir galimas rizikas nacionaliniam saugumui, NSGK pasiūlė, kad VTEK kartu su suinteresuotomis institucijomis įvertintų priimtą sprendimą viešinti su įslaptinta informacija dirbančių asmenų privačių interesų deklaracijas visa apimtimi. Komitetas taip pat siūlo aiškiai reglamentuoti išimtis dėl asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, kurių pateiktos privačių interesų deklaracijos negali būti viešai skelbiamos.
 
"Privačius interesus valstybės tarnyboje turi deklaruoti visi, ir jokiai tarnautojų grupei negalima numatyti išimties, tačiau tikslinga įvertinti, kokie duomenys neturėtų būti viešai skelbiami, - sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas. - Akivaizdu, kad užsienio valstybių specialiosios tarnybos šia informacija naudosis, ją analizuos ir vertins, todėl negalime didinti pareigūnų, kurie dirba su valstybės paslaptį sudarančia informacija, pažeidžiamumo lygio. Svarbiausia, kad visi valstybės tarnautojai įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų savo privačius interesus, tačiau kai kurie deklaracijų duomenys arba informacija apie tam tikrus asmenis ar jų darbovietes neturi būti viešinama. Tokia yra visų Europos Sąjungos valstybių praktika".

Atgal