Arvydas Anušauskas ir Stasys Šedbaras: prieš „šešėlio“ įtaką ir nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimą

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras šiandien vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo apie „šešėlinių“ ir nusikalstamu būdu įgytų lėšų legalizavimą, kuris kelia susirūpinimą, nes tai neigiamai atsiliepia valstybės ekonomikai, biudžeto pajamų surinkimui bei nustatytai verslo tvarkai. „Tokios lėšos taip pat yra naudojamos politiniams procesams paveikti, darant įtaką ir vietos savivaldybių, ir galbūt, kai kurių politinių jėgų sprendimams“, – pabrėžė A.Anušauskas.

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. tuometinė socialdemokratų ir jų partnerių valdžia panaikino konservatorių priimtą „Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymą“, kuris numatė asmenų, įtariamų arba kaltinamų padariusių sunkų savanaudišką nusikaltimą bei jų artimųjų įpareigojimą pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų teisėtumą. Bet tuo pačiu metu nebuvo imtasi deramų priemonių, kad kituose įstatymuose turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo patikrinimo nuostatos būtų deramai realizuojamos ir būtų išvengta „nešvarių pinigų“ plovimo.

Pasak A.Anušausko, tokia padėtis buvo ir yra nepatenkinama: „Kova su ,,šešėlinėmis pajamomis” ir ,,nešvarių pinigų” legalizavimu turi būti efektyvesnė. Būtina šalinti nusikalstamu būdu įgytų lėšų ir turto, įsigyto panaudojant šias lėšas, konfiskavimo kliūtis. Kol kas nusikalstamu būdu gautos lėšos gali būti nesunkiai legalizuojamos, o valstybės institucijoms trūksta ne tik efektyvesnių teisinių mechanizmų, nukreiptų ,,nešvarioms”, šešėlinėms ir iš nusikalstamos veiklos uždirbtoms pajamoms neutralizuoti, bet ir geresnio tarpusavio bendradarbiavimo, centralizuoto jų veiklos koordinavimo, tarpusavyje apsikeičiant turima informacija, ją analizuojant ir pagal tai nustatant bei taikant efektyvias, analize pagrįstas priemones“.

Stasys Šedbaras, pritardamas problemos aktualumui, priminė konkrečių valstybės institucijų veiklą: „Susidaro įspūdis, kad koordinacijos tarp valstybės institucijų, derinant veiksmus, trūksta. Paminėčiau Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir Muitinės departamentą“.  

NSGK pirmininkas pastebėjo, jog su „nešvarių pinigų“ legalizavimu susijusios įmonės galėtų būti įtrauktos į ,,neskaidrių įmonių sąrašus” bei eliminuojamos iš konkursų dėl viešųjų pirkimų ar ES paramos gavimo. „Taip pat būtina apibrėžti Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento vaidmenį bei vykdomas priemones kovoje su „nešvarių pinigų“ legalizavimu, ypač, kai tai peržengia Lietuvos sienas ir kelia grėsmę nacionaliniam saugumui“, – spaudos konferencijoje akcentavo A.Anušauskas.

Atgal