Rygoje buvo aptarti Baltijos valstybėms aktualūs saugumo ir gynybos klausimai

2010 m. balandžio 26 d. Rygoje įvyko Baltijos valstybių parlamentų gynybos komitetų susitikimas, kurio metu buvo aptarti NATO vaidmens Baltijos regione stiprinimo, oro policijos misijos, priešraketinės gynybos, Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo gynybos srityje, karinės technikos pardavimo ne NATO valstybėms ir kiti aktualūs klausimai.
 
Priimtame trijų komitetų pareiškime pabrėžiama būtinybė skirti daugiau dėmesio NATO kolektyvinės gynybos principo užpildymui konkrečiu turiniu, pažymima, kad rengiantis atsakyti į naujuosius XXI a. iššūkius, turi būti išlaikyti ir atitinkami konvenciniai bei branduoliniai pajėgumai, taip pat akcentuojamas tarptautinis institucijų, viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti kibernetinį, ekonominį ir energetinį saugumą.
 
Aptardami galimą karinės technikos bei technologijų pardavimą, komitetai sutarė, kad NATO šalys turėtų plačiau konsultuotis tokiais klausimais kaip strateginės svarbos karinių technologijų ir įrangos perdavimas trečiosioms šalims, ypač kai toks perdavimas daro įtaką NATO ir ES šalių nacionalinio saugumo interesams.
 
Parlamentinių komitetų susitikimai nacionalinio saugumo užtikrinimo tematika rengiami nuo 2005 m. Kitas susitikimas, į kurį bus kviečiami ir Šiaurės šalių bei Lenkijos atstovai, vyks 2011 m. balandžio mėn. Vilniuje.

Atgal