NSGK pirmininko A. Anušausko pranešimas: gamtinės stichijos šėlsmas vers koreguoti įstatymus ir priimti skubius sprendimus

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, susitikęs su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotoju vidaus tarnybos pulkininku Vytu Kaziliūnu ir gavęs informacijos apie padėtį po įvykusios vėtros, pažymėjo, kad Departamento pareigūnai atliko didelį darbą šalindami savaitgalio naktį Lietuvoje praūžusios vėtros padarinius. Kartu buvo pažymėta, kad reikalingos efektyvios prevencinės priemonės – pirmiausia gyventojų informavimas apie pavojų laiku. A. Anušausko nuomone, „reikia kuo skubiau realizuoti gyventojų informavimo apie gresiančius pavojus SMS žinutėmis projektą, už kurio vykdymą atsakingas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Pirmi žingsniai, siekiant įdiegti naują sistemą, padaryti, bet reikia kuo skubiau išspręsti teisinius ginčus. Šiuo metu apie grėsmes įspėjančių sovietinių sirenų kaimų gyventojai tikrai niekada negirdėjo ir neišgirs“.

 

Taip pat reikėtų įvertinti galiojančius teisės aktus, kuriais remiantis nustatytos elektros perdavimo linijų apsaugos zonos ir vykdoma jų priežiūra, apsirūpinama rezerviniais elektros generatoriais. A. Anušauskas mano, kad „Rytų ir Vakarų skirstomųjų tinklų darbuotojai daug padarė ir daug daro šalindami vėtros padarinius ir atkurdami elektros tiekimą gyventojams, bei tikisi, kad buvo tinkamai įvertintos galimos rizikos bei iš anksto imtasi visų prevencinių priemonių užkertant kelią elektros linijų pažeidimams“. Jei tam trukdė ar trukdo netobuli teisės aktai, koordinuotų veiksmų su savivaldybėmis ar miškų savininkais stoka – tai tą atsakingos institucijos ir valstybinės įmonės turėtų labai aiškiai įvardyti.

NSGK pirmininkas šiandien, rugpjūčio 9 d., 15–17 val. lankysis nuo vėtros nukentėjusiose Alytaus rajono Pivašiūnų ir Butrimonių seniūnijose.

Atgal