Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas išklausė VSD vadovo informaciją, susijusią su komitetui pateiktais įslaptintais dokumentais

 
Rugsėjo 8 d.
 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) buvo išklausyta Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovo informacija dėl komitetui pateiktų įslaptintų dokumentų, susijusių su 2006 metais atliktu Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentiniu tyrimu.
 
Departamento vadovas informavo komitetą, kad laukiama VSD specialiosios ekspertų komisijos išvadų dėl VSD parengtų įslaptintų dokumentų.
 
Komitetas, susipažinęs su VSD pateiktais dokumentais bei išklausęs VSD vadovo, nusprendė parlamentinės kontrolės tvarka, raštu kreiptis į VSD ir gauti papildomą informaciją, kurios pagrindu būtų galima vertinti VSD veiklos šiuo klausimu rezultatus.
 
,,Papildoma informacija padės komitetui turimų įgaliojimų ribose įvertinti VSD pateiktą informaciją, vykdytų tyrimų eigą ir jų rezultatus, kiek tai susiję su komitetui pateiktais įslaptintais dokumentais”, - sakė komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas.
 
Komitete taip pat buvo pasiūlyta kreiptis į Seimo frakcijas, Seimo vadovus bei siūlyti sudaryti NSGK Saugumo pakomitetį, kuris, komiteto nuomone, sustiprintų žvalgybos tarnybų parlamentinės kontrolės galimybes.
 
,,Pakomitečio sudarymas ir veikla numatyta Seimo statute ir Žvalgybos įstatyme, be to, būtina tęsti Žvalgybos koordinavimo ir kontrolės stiprinimo koncepcijos, kurią patvirtino Valstybės gynimo taryba, įgyvendinimą”, - pabrėžė komiteto vadovas.

Atgal