Turime tęsti ūkio ministro pradėtus viešųjų pirkimų skaidrinimo darbus

2011 kovo 10 d.
 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Tarybos prezidiumo sudaryta darbo grupė dėl ūkio ministro D. Kreivio pateiktos pažymos įvertinimo šiandien pateikė išvadas konstatuodama, jog ministras buvo pradėjęs rimtą kovą už skaidrumą viešuosiuose pirkimuose ir tapo daugelį metų nespręstų sisteminių verslo ir politikos santykių problemos auka.
 
Darbo grupės pateiktose išvadose teigiama, jog iš pažymos ir D. Kreivio darbo grupei pateiktos informacijos aiškėja, kad tam tikros verslo interesų grupės ir kai kurios partijos galimai darė neteisėtą įtaką Ūkio ministerijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai skirstant Europos Sąjungos finansinę paramą. Neatmetama galimybė, kad tai buvo daroma dėl kai kurių partijų finansinių interesų.
 
Pasak TS-LKD frakcijos nario, darbo grupės vadovo Arvydo Anušausko, paties ministro likimas neturi trukdyti jo iškeltų ir pradėtų spręsti rimtų problemų šalinimui, susijusių su patirtu spaudimu viešųjų pirkimų klausimais. „Turime ir toliau nuosekliai įgyvendinti kovos su korupcija ir viešųjų pirkimų skaidrinimo politiką. Tam reikalingos ir papildomos teisinės priemonės, kurias mūsų darbo grupė siūlo įgyvendinti. Tai įvykdžius būtų žengtas rimtas žingsnis atsiribojant nuo neaiškių interesų bei neskaidrių įtakų politinėms partijoms, visuomenei reikšmingų sprendimų priėmėjams“, - sako A. Anušauskas. 
 
Viena pagrindinių siūlomų įgyvendinti priemonių - papildyti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą dar vienu principu –„Perduok valdymą“. Šis principas reiškia pareigą vertybinius popierius, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas, perduoti nesuinteresuotam valdytojui. Principą „perduok valdymą“ siūloma taikyti įvairių lygių politikams: Respublikos Prezidentui, Seimo nariams, Vyriausybės nariams, viceministrams, merams ir vicemerams ir kt. Tarp siūlomų priemonių – reikalavimas registruoti visus kontaktus su interesų grupes atstovaujančiais asmenimis visų lygių politikams ir valstybės tarnautojams, kurie dalyvauja priimant sprendimus dėl viešųjų pirkimų ar ES lėšų skirstymo, taip pat siūlymas reglamentuoti teisėkūros procesą taip, kaip būtų išvengta neteisėtos įtakos teisės aktų priėmimui.  

Atgal