LTPF susitikimas su seimo nariu A. Anušausku

Rugsėjo 30 d. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai dalyvavo susitikime su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariu, šešėliniu VRM ministru, Arvydu Anušausku. Pasitarimo metu aptartos valstybinių pensijų grąžinimo ir kompensavimo bei kitos Vidaus reikalų ministerijai priklausančių tarnybų darbuotojų problemos. Po susitikimo planauojama rengti politinį pareiškimą ir paruošti siūlymus biudžeto svarstymui.

Pasitarime dalyvavo LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė, LTPF teisininkė Simona Žadeikytė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos pirmininkas Olegas Rimanas, Vadovybės apsaugos departamento darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Robertas Pranckūnas ir Šiaulių ugnegesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Pocius.
Seimo narys A. Anušauskas pabrėžė, jog, artėjant biudžeto svarstymams, itin svarbu apsvarstyti visas valstybinių pensijų grąžinimo ir kompensavimo bei darbo užmokesčio reguliavimo galimybes. Vėliau, pasak jo, gali būti vėlu ir VRM sistemos pareigūnų problemos liks neišspręstos. Seimo narys nurodė, jog kai kurios pareigūnus atstovaujančios profesinės sąjungos koncentruojasi ties dirbančiasiais, pamiršdami tarnybą atitarnavusius ir išėjusius į pensiją darbuotojus.
LTPF pirmininkė L. Soščekienė paaiškino, jog Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija atstvauja ne tik VRM sistemoje dirbančius, bet ir dirbusius asmenis. O viena aktualiausių dirbusių pareigūnų problema įvardijo valstybinių pensijų atstatymą.

,,Sumažintų valstybinių pensijų atkūrimo ir kompensavimo dideliu mastu terminai, per kuriuos pensijų gavėjai gali apginti savo pažeistas teises, yra aktualios problemos ir turi būti sprendžiamos nedelsiant, ne tik vienašališkai, bet ir atsižvelgiant į VRM pareigūnų siūlymus bei lūkesčius. TS-LKD nori pabaigti savo pradėtus darbus, todėl siekia, kad nuo 2014 m. sausio 1 d., kaip buvo numatyta, būtų ne tik atstatytos sumažintos pensijos, bet ir pradėtų veikti pensijų grąžinimo mechanizmas. Todėl yra būtina išsiakinti, ar VRM yra pasiryžusi pensijų kompensavimo poreikius įtraukti į šių metų biudžetą“, – sakė A. Anušauskas.
Sustikimo dalyviai atskleidė ir kitas VRM sistemos pareigūnų problemas, tokias kaip netinkami imuniteto tarnybos darbo metodai, pareigūnų integracija palikus tarnybą, dirbančiųjų atlyginimų dydis, norinčiųjų tęsti tarnybą, pasibaigus ištarnautam laikui, atlygis. Vis dažnėja atvejai, kai pareigūnai palieka darbą dėl išeitinės kompensacijos ir susiranda kitą, geriau apmokamą. Minėta tendencija pastebima didmiesčiuose, tačiau mažesniuose miestuose bei miesteliuose susirasti darbą išėjus arba baigus tarnybą, - praktiškai neįmanoma. Pasak profesinių sąjungų atstovų, pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria provincijose gyvenntieji, - visuomenės požiūris į buvusius pareigūnus ir amžius.
L. Soščekienė pabrėžė, jog 2005 m. rugsėjo 20 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Dėl pariegūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programos patvirtinimo, kuriuo patvirtinta Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programa. „Tačiau sistema nefunkcionuoja, o integracinės priemonės lieka tik popieriuose“, - apgailestavo LTPF pirmininkė.
Visi pasitarimo dalyviai išreiškė susirūpinimą socialinės integracijos sistemos neveiklumu ir dėl šios priežasties to kylančiomis problemomis. Vidutinis išeinančių į pensiją pareigūnų amžius – 47-eri metai. Tokio amžiaus asmenims, išėjusiems į pensiją, trūksta veiklos, kur būtų suteikiama galimybė panaudoti sukauptą tarnybinę patirtį. Pabrėžiama, jog profesinės žinios, išsilavinimas bei įgūdžiai galėtų būti panaudojami kitokiai veiklai. Į pensiją išėję pareigūnai patiria psichologinę įtampą, praranda dvasinę pusiausvyrą, juos apima nerimas, depresija. Jų gyvenimo tempas sulėtėja, jie jaučiasi nereikalingi ir negalintys integruotis visuomenėje.
Vyriausybės parengta programa nefunkcionuoja ne vienerius metus, tad ją būtina atnaujinti ir įgyvendinti. Labai svarbu palengvinti socialinį pareigūnų prisitaikymą ir skirti pereinamąjį laikotarpį, per kurį jie mėgina įsitvirtinti naujoje darbo aplinkoje, be to, leisti jiems toliau naudotis tarnyboje sukaupta patirtimi. Privalome suteikti patikimiems ir savo šaliai atsidavusiems žmonėms progą dirbti savo valstybei.

Tikimasi, kad užsimezgęs dialogas tarp šešėlinės vyriausybės bei profsąjungų bus konstruktyvus ir leis tobulinti esamus įstatymus bei pagerinti VRM pareigūnų padėtį visuomenėje.

AtgalKomentarai:

Kolkas komentarų nėra parašyta.

Rašyti komentarą:

Jūsų vardas:

Apsaugos kodas: 9 plius 0 yra lygu