Seimo nario A. Anušausko pranešimas: Druskininkų savivaldybės administracija siūlo pažeisti Konstituciją ir įstatymus

Sausio 3 d. Seimo narys Arvydas Anušauskas gavo oficialų raštą iš Druskininkų savivaldybės su siūlymu pateikti informaciją apie jam pateiktus skundus / pranešimus Druskininkų savivaldybės, savivaldybės tarybos bei administracijos atžvilgiu už 2013–2017 m. laikotarpį motyvuojant, kad ši informacija reikalinga siekiant apginti minėtų subjektų galimai pažeistas teises.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario A. Anušausko nuomone, „panašu, kad Druskininkų savivaldybės administracija neskaitė Konstitucijos ir nežino, kad toks prašymas pažeistų pagrindinį šalies įstatymą ir kitus teisės aktus. Konstitucijos 33 straipsniu piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus bei draudžiama persekioti už kritiką“.

A. Anušauskas šios dienos atsakyme Druskininkų savivaldybei nurodo, kad naudojasi Seimo statuto 12 straipsnyje nurodytomis Seimo nario teisėmis nagrinėti gautus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus bei skundus. Bet tikrai nesiruošia pažeisti bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų,  ir vietoj to, kad piliečiams atstovautų ir padėtų ginti jų interesus bei nagrinėtų gautus skundus, jų padėtį blogintų persiųsdamas skundus ar pranešimus skundžiamiems subjektams.

2018-01-09

© 2018 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.