Kreipėmės į NSGK pirmininką D. Gaižauską, reikšdami nepasitikėjimą juo ir ragindami imtis konstruktyvaus darbo,  į neeilinį Komiteto posėdį įtraukiant klausimus susijusius su COVID-19 krize ir jos valdymu, korupcijos rizikos ir jos užkardymu, pasirengimu Nacionalinio saugumo strategijos peržiūrai bei kibernetinio saugumo užtikrinimu koronaviruso akivaizdoje.

Skandinavijos valstybės pradėjo svarstyti karantino švelninimo priemones, atsižvelgiant į Švedijos pavyzdį, kas neįvedė draudimų, bet rėmėsi ribojimais ir visuomenės sąmoningumu.

Puslapis 1 iš 27

© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.