1988 m. tyrimas. Į pasklidusias žinias apie Rainių žudynes buvo sureaguota Maskvoje dar 1942 m. gruodžio 2 d. išleidžiant atsišaukimą „Kas tie „bolševikų kankiniai?“: jie gabeno iš Vokietijos ginklus, iš kurių šaudė Lietuvos patriotus, jie šnipinėjo hitlerininkams ir gabeno sprogstamąją medžiagą lietuviškoms įmonėms sprogdinti.

Mieli draugai, pažįstami (ir nepažįstami, bet mano veiklai pritariantys), kreipiuosi į Jus, prašydamas palaikymo. Tikiu, kad ir simboliškai išreikštas pasitikėjimas politikais, kurių veiklai pritariate, yra labai svarbus, siekiant pokyčių valstybėje.

Puslapis 1 iš 29

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.