Prieš 25 metus. 1991 m. rugpjūčio 19-23 d. kalendorius

Prieš 25 metus. 1991 m. rugpjūčio 19-23 d. kalendorius

Rugpjūčio 19 d.

Maskvoje naktį prasidėjo valstybinis perversmas – pučas. SSRS prezidentas M. Gorbačiovas nušalintas, valdžią perėmė Valstybinis ypatingosios padėties komitetas (rus. GKČP).

SSRS kariai užgrobė Kauno radijo ir televizijos redakciją, Sitkūnų radijo stotį, Vilniaus telefono ir telegrafo centrą. Klaipėdos sovietinės kariuomenės įgulos vadas plk. I. Černychas pasiskelbė miesto ypatingosios padėties komendantu.

LR AT ratifikavo sutartį tarp LR ir Rusijos SFSR dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

Rugpjūčio 20 d.

LR AT priėmė nutarimą „Dėl perversmo Sovietų Sąjungoje padarinių Lietuvos Respublikai“ ir „Dėl pasirengimo politiniam streikui“.

Prie LR AT rūmų buvo priartėjusi šarvuočių ir tankų kolona, bet po kurio laiko pasitraukė. AT rūmus vėl saugojo žmonės.

AT perduotas gen. V. Ačialovo raštas, reikalaujantis nuginkluoti KAD, SKAT, Šaulių sąjungą ir kitas struktūras.

Rugpjūčio 21 d.

Į Lietuvos karių saugomą teritoriją prie AT rūmų įsiveržė sovietinės armijos kariai, žuvo Alytaus rinktinės savanoris Artūras Sakalauskas, dar 11 savanorių buvo sužeisti.

LR vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl teisinio persekiojimo už veiksmus, nukreiptus prieš Rusijos valdžią“.

Rugpjūčio 22 d.

Pučo Maskvoje pabaiga. LR AT priėmė nutarimus „Dėl Lietuvos KP (SSKP) struktūrų Lietuvoje“ (uždraudžiama LKP (SSKP) veikla LR teritorijoje), įst. „Dėl Lietuvos Konstitucijos priėmimo“, „Dėl Šalčininkų r. tarybos prezidiumo ir Ignalinos r. Sniečkaus gyvenvietės tarybos prezidiumo antikonstitucinės veiklos“ (sustabdomi šių administracinių vienetų vadovybės įgaliojimai). LR perėmė užimtus Radijo ir TV rūmus, TV bokštą ir daugelį kitų objektų. Vilniaus įgulos kariai iš LKP (SSKP) CK rūmų išvežė LKP vadovus M. Burokevičių, J. Jermalavičių ir A. Naudžiūną.

Rugpjūčio 23 d.

LR AT priėmė nutarimą „Dėl TSRS valstybės saugumo komiteto padalinio" (nutraukiama Lietuvos SSR KGB veikla).

Vilniuje ir Klaipėdoje nugriauti Lenino paminklai (žr. A.Ališausko nuotrauką)

Leninas

© 2023 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku