Trys naujienos iš Seimo

Nespėju per darbus pasidalinti savo pastebėjimais. Taigi, yra trys naujienos. 

Pirma, vakar Seime ne pirmą kartą mėginta įjungti "stabdžius" Skardžiaus veiklos tyrimui Antikorupcijos komisijoje. Nors svarstėme tyrimo pratęsimą 1,5 mėnesio, nes atsirado reikšmingų aplinkybių, gražuliai, skardžiai ir co stengėsi, kad būtų iš esmės nutrauktas tyrimas. Nenutrauktas. Pratęstas mėnesiui. Paklausiau Komisijos pirmininko Gailiaus, ar tikrai suspės. Sakė, kad suspės apsvarstyti ir parengti parlamentinio tyrimo išvadas.

Antra, Vyriausybė pasirodo vis tik svarsto klausimą dėl valstybės tarnautojų, pareigūnų ir kitų biudžetininkų (mokytojams ir etc.) atlyginimo bazinio lygio pakėlimą. Bet svarsto ne Seime pateiktą Syso maksimalų variantą - grąžinti į 2008 metų lygį (didinant nuo 130,5 iki 142 Eur). Svarstomas mano teiktas, bet Seime atmestas variantas - padidinti tą bazinį lygį 2,5 Eur (iki 133 Eur x N koeficentas). Klausimas - kam reikėjo tuomet mano variantą atmesti? Na gal nesuprato, kad "frakcijų koalicijos" socialdemokratams visai nerūpi ar bus 300 tūkst. biudžetininkų bent minimaliai padidintas atlyginimas ar ne.

Trečia, šiandien svarstėme Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių įstatymo visai naują variantą. Priėmus šį įstatymą valstybės strateginėse valstybės įmonėse atsiras ir išankstinė tam tikrų sandorių patikra, ir personalo, kuris dirba su nacionaliniam saugumui svarbiais įrenginiais patikra, ir nacionaliniams saugumui svarbių įmonių saugumo planai su fizinio, kibernetinio ir informacinio saugumo užtikrinimo priemonėmis. Ar ir kaip sparčiai šis įstatymas judės toliau? Pamatysime.

2017-10-11

© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.