Iš kur atsirado gandai apie A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą žydų naikinime?

Viešųjų ryšių specialistė šaukia, kad kelia klausimus, bet atsakymų jai nereikia. Ir nereikėjo. Dar 1993 metais "Lietuvos laisvės kovų archyve" N.Gaškaitė ir A.Kašėta paskelbė keletą dokumentų apie A.Ramanausko sekimo ir arešto detales, kankinimą. Kas buvo jau paskelbta aš nekartosiu, bet atkreipsiu dėmesį jog jis buvo sulaikytas ginkluotas su dviem pistoletais, tebeturėdamas partizanų vadovybės antspaudus dokumentams tvirtinti. Sulaikyme dalyvavo net dvylika saugumiečių, kurie 1956 m. spalio 12 d. 9.15 jį sulaikė. Kaip buvo rašoma plane - "pulti ant jo, surišti ir mašina pristatyti į Kauno KGB". Operacijai vadovavę ir joje dalyvavę plk. J.Sinycin, plk. L.Martavičius ir mjr.N.Dušanskis buvo apdovanoti vardiniais laikrodžiais tik po kelių dienų. Bet kas siejo visą šitą trijulę - visi jie ne tik buvo dideli kankinimų tardant entuziastai, bet ir asmeniškai juose dalyvaudavo. Tad nenuostabu, kad jau po 7 valandų nuo sulaikymo. A.Ramanauskas jau buvo be sąmonės.

Bet dabar daug įdomesnė viena detalė, kurią nutyli viešųjų ryšių specialistė - KGB archyve atsidūrė 1977 m. rašytas atsiminimų sąsiuvinys. Jų autorius N.Dušankis, KGB darbuotojas su didžiausiu stažu (1940-1971 m.) 1989 m. staiga išleidžiamas į Izraelį. Spėju, kad emigravo ir su savo užrašų kitu egzemplioriumi. Užrašai įdomūs žinoma ne atviravimais. Kankinimų specas apie savo šiuos "žygdarbius" nutyli. Bet rašo apie A.Ramanausko sulaikymą ir tardymą ir "mėginimą nusižudyti". Rašo visa tai, apie jį, ką dabar kartoja PR specialistė. Būtent čia ir parašyta apie Ramanausko tariamą buvimą "Druskininkų burmistru ir komendantu", 'iki vokiečių atėjimo suorganizuotą baltaraiščių būrį, kuris sušaudė daug žmonių". Bet va bėda,- prieš 15 metų istorikas A.Bubnys nustatė, kad vokiečių kariuomenei miestą užėmus jau pirmą karo dieną (tad "iki vokiečių atėjimo" atkrenta) Druskininkų valsčiaus viršaičiu ir miesto burmistru tapo Tomas Jakavonis. Policijai vadovavo kiti asmenys, o pagalbiniam būriui vadovavo ltn Jakavonis. Druskininkų miestą su apylinkėmis prijungus prie Balstogės srities, lietuviškoji administracija panaikinta, o 1943 m. sausio mėn. ir žydai (apie 800 žmonių) buvo išvežti į Gardiną ir vėliau nužudyti mirties lageryje.

Taigi mano spėjimas pabaigai - Zurofas susirado (ar gavo "dovanų") Izraelyje 2008 m. mirusio Nachmano Dušanskio užrašų antrą egzempliorių (ar kokius kitus užrašus) ir nepaisydamas akivaizdžiai faktams prieštaraujančių kagėbisto teiginių, mėgina jais mojuoti. Kol kas per PR specialistę. Kodėl ne per Rusijoje sukurtą organizaciją "Pasaulis be nacizmo" , kurioje aktyviai dalyvavo ir Zurofas, ir A.Paleckis? Oficialiai ir Zurofas, ir Padleckis nutraukė (!?) bendrininkavimą su šia Putino oligarcho Špigelio valdoma organizacija, kuri visus lietuvius, latvius, estus bei ukrainiečius skelbia fašistais. Ar tikrai nutraukė? Nepatogus klausimas PR specialistei.

2017-10-27

© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.