A.Anušauskas: „Tarp tramvajaus ar miesto įvaizdžio teorinių planų neturi pasimesti vilniečiams aktualūs ir žemiški reikalai“

Šiandien, Vilniaus Senamiesčio apygardoje išrinktas Seimo narys Arvydas Anušauskas, reaguodamas į gyventojų prašymus, kreipėsi į Vilniaus merą Artūrą Zuoką dėl kritinės namų balkonų būklės Vilniaus mieste. 

Kaip pastebi Arvydas Anušauskas, svarstant grandiozinius tramvajaus tiesimo ar miesto įvaizdžio keitimo planus ir jų studijoms skiriant šimtus tūkstančių litų, neturi pasimesti vilniečiams aktualūs ir žemiški reikalai. Štai daugelis Vilniaus miesto senamiesčio ir sovietinio laiko pastatų balkonų šiuo metu yra avarinės būklės, o jų renovacija atskleidžia tam tikrus teisinės sistemos trūkumus.

„Vienas jų – šiuo metu nėra teisiškai reglamentuota, kas yra atsakingas už pastato fasadą: pačių butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar pastatus administruojančios įmonės. Tai trukdo sėkmingai įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo programą, o avarinės būklės pastatų balkonų problema yra iš tiesų grėsmingesnė nei išoriškai atrodo. Nors dažniausiai tereikia akis pakelti einant Senamiesčio ar Naujamiesčio gatvėmis. Todėl būtina tobulinti esamą teisinę bazę, detalizuoti ir atriboti pastatų elementų savininkų atsakomybę“, – teigia A. Anušauskas, pabrėždamas, jog išskaidyta atsakomybė už atskiras pastato dalis trukdo spartesniam avarinės būklės balkonų sutvarkymui.  

Seimo narys primena sostinės merui kitą opią problemą – blogiausios būklės paveldo saugomus istorinius pastatus labai sunku tvarkyti ir dėl ilgai trunkančių leidimų gavimo procedūrų, įvairių papildomų reikalavimų. „Senamiesčio teritorijoje esančių pastatų avaringumas didėja, o pastato savininkai turi laukti pusmetį ar ilgiau, siekdami renovuoti savo nuosavybės objektą ir išvengti galimų kritinių situacijų. Esama leidimų modernizuoti paveldo saugomų pastatų balkonus išdavimo tvarka ne tik užtęsia tokio tipo pastatų avaringumo panaikinimą, bet kartu atbaido pačių savininkų iniciatyvą bei aktyvius veiksmus“, – teigia parlamentaras, primindamas, kad tokia situacija netenkina nei verslo bendruomenių, nei kitų pastatų savininkų ir naudotojų.

Seimo narys A. Anušauskas siūlo sostinės merui skubos tvarka imtis priemonių šios situacijos išsprendimui. Konkrečiai – imtis priemonių skubiai įvertinti esamą padėtį, pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo šioje srityje bei siūlymus dėl tokių pastatų dalių būklės gerinimo bei prevencijos priemonių. „Tai labai svarbu ne vienai organizacijai ar vienam pastatui. Svarbu daugybės pastatų savininkams, naudotojams, investuotojams ir pagaliau tai iš tikrųjų yra miesto įvaizdžio gerinimo dalis“, – sako Seimo narys.

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.