A. Anušauskas. Agresijos ir dezinformacijos ebola

 

Dar vienas virusas skleidžiamas Lietuvoje. Jo paveikti žmonės pagal sumanytojus turėtų tapti informacinio karo „mėsa“.

Kremlius nusitaikė ne į ką nors kitą, o į II pasaulinio karo veteranus ir jų šeimas. Tegul jie sudaro tik 1 proc. visų Lietuvos pensininkų ir jiems Kremlius numato skirti net 3-6 kartus mažesnę išmoką, negu jie gauna Lietuvoje kaip nukentėjusio asmens pensiją (dabar 200 Lt), tačiau svarbu pradžia. Gauni kaimynų „ambasados“ laišką ir 10 ar 20 eurų viena kupiūra jau šlamės senolių – veteranų piniginėse.

Jeigu kas galvoja, kad II pasauliniame kare antihitlerinės koalicijos pusėje nedalyvavo lietuviai, tai smarkiai klysta. 1944-1945 m. 80 tūkstančių lietuvių buvo prievarta priversti užsidėti žvaigždėtas kepures. Tokia buvo pradžia. Didelė jų dalis sugrįžo į namus, tačiau negalėjo pretenduoti į sovietines personalines pensijas net ir būdami sužaloti kare. Iki Baltijos šalių atgimimo visi jie buvo išėję į pensiją ir prieš ketvirtį amžiaus jau galėjo pretenduoti į atkurtos Lietuvos valstybės sukurtą socialinę paramą.

Ir juos prisiminė ne Rusija. Pastaroji pirmiausia pasirūpino sovietinių specialiųjų tarnybų karininkais, kuriems padidintų pensijų mokėjimas nedelsiant buvo organizuotas. 1600 žmonių, kurie liko Lietuvoje 1991 metais. Daugiau kaip 20 tūkst. Antrojo pasaulinio karo veteranų liko tik Lietuvos rūpesčiu. Kaip ir visi Lietuvos piliečiai. 

Per beveik ketvirtį amžiaus karo veteranams palaikyti Lietuva panaudojo iki 0,5 milijardo litų. Pati Rusija tik šiais metais išmokas karo veteranams padidino iki 3185 rublių arba beveik 200 litų. Tiksliau tiek buvo iki agresijos ebolos paplitimo Ukrainoje. Dabar infliacija ir smunkantis rublis apkarpė ir taip skurdžias Rusijoje gyvenančių veteranų pensijas. Tuo pačiu metu Rusijos užsienio reikalų ministerija nusprendė savo agresyvius kėslus uždangstyti tariamu „rūpesčiu“ karo veteranų interesais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Prieš metus paruošto Vladimiro Putino nutarimo projektas buvo palydėtas demagogijos maršu: „Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Antrojo pasaulinio karo veteranų teisės apribotos visose gyvenimo sferose. Politinių elitų valia iš Tėvynės gynėjų jie paversti „okupantais“, yra persekiojami teismuose. Tai vyksta Vilniaus, Rygos ir Talino vykdomos buvusių esesininkų herojizavimo fone“. Ir šį demagogijos šedevrą palydėjo Putino sprendimas „gelbėti“ Baltijos šalių veteranus 35-70 litų pašalpa.

„Gelbėtojo“ tikslas akivaizdus – išleidžiant vos kelis šimtus tūkstančių litų per metus pademonstruoti ne tik keliems tūkstančių senolių veteranų (9/10 jų nedalyvavo Lietuvos okupacijoje ir patys tebuvo sovietinės imperijos prievartos aukos, nors ir prisidėjo prie nacizmo sunaikinimo) bei jų artimiesiems savo požiūrį į Lietuvą – kuri atseit niekada nesirūpino Antrojo pasaulinio karo veteranais. O jei nesirūpina, tai rūpinasi „esesininkais“. Ir nesuklyskite manydami, kad turimi galvoje menami „esesininkai“ – kremlinų dezinformaciniai ruporai taip vadina ir nuo stalinizmo tautiečius gynusius Lietuvos laisvės kovotojus – karius savanorius. O Lietuva ne tik jais pasirūpina. Nukentėjusių asmenų pensijas gauna apie 78 tūkst. žmonių: buvę tremtiniai, politiniai kaliniai ir buvę jų beglobiai vaikai, černobiliečiai, getų ir nacistinių koncentracijos stovyklų kaliniai, antihitlerinės koalicijos dalyviai. Visiems atseikėta vienodai. Nedaug, tačiau jau beveik ketvirtį amžiaus. Ir be proginių fejerverkų. 

Matyt, sparčiai plintanti agresijos ir dezinformacijos ebola turi ir kitų tikslų: pasislėpus už taikių kitos valstybės piliečių nugarų (metodas puikiai išbandytas Rytų Ukrainos miestuose ir miesteliuose, kur teroristams ir separatistams šaudant iš mokyklų ir gyvenamųjų namų, buvo sparčiai pasitraukiama laukiant kitos pusės atsako ir paliekant gyventojus likimo valiai) laukti kokios nors mūsų „atsakomosios salvės“: visuotinio pasipiktinimo karo veteranų išmokomis, reikalavimų jas sustabdyti ir t.t. Bet mums užteks išminties kitais būdais atremti agresijos ebolos virusus.

Mums užteks išminties kitais būdais atremti agresijos ebolos virusus. O norinčius infekuotis norime tik įspėti, kad Rusijoje naujausių karų veteranai už dalyvavimą 2008 metų rugpjūčio 8-22 d. agresijoje prieš Gruziją gauna tik 140 litų arba 40 eurų mėnesinę išmoką. Išties pigi agresijos „patrankų mėsa“.

© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.