Vilniaus senamiesčio tvarkymo planavimas neįmanomas be bendruomenių dalyvavimo

 

Seimo Parlamentinė grupė „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ kartu su Užupio bendruomene inicijavo pasitarimą, kurio metu buvo diskutuojama apie Vilniaus senamiesčio apsaugą, remiantis ruošiamu Vilniaus senamiesčio tvarkymo planu.

Pasitarime dalyvavusių Užupio, Žvėryno, Senamiesčio ir Paplaujos bendruomenių atstovai, ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narė Jūratė Markevičienė, nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė kėlė klausimus dėl Vilniaus senamiesčio tvarkymo dokumentų trūkumų. Taip pat diskutuota dėl specialiojo planavimo proceso ir dokumento turinio, Lietuvos įsipareigojimų dėl UNESCO saugomo Vilniaus senamiesčio vykdymo, esamos būklės analizės, galimo viešųjų erdvių užstatymo ir kt.

Susitikimą organizavusio parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininko, Seimo nario Arvydo Anušausko nuomone: „1994 m. į pasaulio paveldo sąrašą įtraukto Vilniaus senamiesčio tvarkymas yra išskirtinės reikšmės. Išskirtinė visuotinė vertė turi atsispindėti planuojamuose dokumentuose. Nors dokumentai dabar taisomi, tačiau suinteresuotų bendruomenių įtraukimas į šį procesą yra formalus, institucijų atsakymai į pastabas formalūs arba jų iš viso nėra, priežiūros institucijų veikla neefektyvi. Pagaliau gal reikia įstatymo dėl pasaulinio paveldo vietovių reglamentavimo, nes tai turime išsaugoti ateities kartoms bei vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus“.

Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento atstovų paprašyta atkreipti dėmesį į diskusijoje išsakytus priekaištus bei iškeltus klausimus, o pradedant kitą pataisyto dokumento viešinimo etapą skirti daugiau laiko dialogui su konkrečiomis bendruomenėmis ir pagaliau aiškiai akcentuoti, jog planai yra skirti pasaulio paveldo vietovei, siekiant ją išsaugoti, o ne perstatyti.

pasitarimas

Daugiau pasitarimo akimirkų - fotogalerijoje.

2016-03-14

© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.