Laisvės diena - ilgosios okupacijos pabaiga

 

Šiandien laisvės diena – prieš 23 metus, 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos oficialiai išvesta okupacinė Rusijos kariuomenė. O juk dar 1990 m. pradžioje tai buvo sunkiai įsivaizduojamas uždavinys: okupacinės kariuomenės beveik 500 karinių objektų buvo užėmę 65 433 ha. 35 tūkst. sovietinių karių buvo išmėtyti po visą šalies teritoriją 153 kariniuose daliniuose ir junginiuose. Šiek tiek faktų: Sovietiniams kariškiams po tarnybos buvo suteikta privilegija – teisė atvykti į bet kurią respubliką ir išimties tvarka be eilės gauti butą. 1980–1989 m. į Lietuvą taip atvyko 6–7 tūkst. atsargos kariškių su šeimomis, kiekvienais metais Lietuvoje buvo mobilizuojama 31 tūkst. žmonių, į apmokymus buvo pašaukiama 20 tūkst. vyrų, sovietinėse karinėse mokyklose mokėsi 464 lietuviai, o iš viso sovietinėse ginkluotose pajėgose tarnavo 1233 karininkai-lietuviai. Pasibaigus II pasauliniam karui sovietinėje armijoje žuvo daugiau kaip 1500 lietuvių, vien tik 1989 m. – 20 žmonių. Afganistane 1980–1989 m. tarnavo 4479 iš Lietuvos pašauktų į tarnybą, žuvo - 88, invalidais tapo – 93.

1990 m. kovo 13 d. Lietuvos AT priėmė nutarimą dėl 1967 m. spalio 12 d. SSRS visuotinės karinės prievolės įstatymo negaliojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje. 1991 m. rugpjūčio 27 d. LR Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą “Dėl visiško SSRS ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos Respublikos”. Kai 1991 m. rugsėjo 10 d. Maskvoje Baltijos vyriausybių atstovai susitiko su SSRS gynybos ministru E. Šapošnikovu ir aptarė kariuomenės išvedimo terminus, Rusijos pusė iškėlė naują sąlygą – kariuomenės išvedimo pradžios Baltijos šalyse galima tikėtis tik po jos išvedimo iš kitų Rytų Europos valstybių, t.y. ne anksčiau 1994 m. Bet pirma išspręsta problema tapo Lietuvos piliečių tarnybos sovietinėje kariuomenėje klausimas. Sovietinėje kariuomenėje tebebuvo sulaikoma 16 tūkst. Lietuvos piliečių, tarp kurių buvo 11 tūkst. lietuvių. V. Landsbergis ir SSRS Gynybos ministras E. Šapošnikovas sutarė demobilizaciją įvykdyti per 2 savaites. 16 000 Lietuvos jaunuolių paleista į namus spalio mėn. (daugiau informacijos mano studenčių I.Arlauskaitės-Zakšauskienės ir R.Kšanytės-Armstrong 2007 metais išleistoje knygoje "Okupacinė kariuomenė Lietuvoje" ir buvusio kolegos Č.Stankevičiaus knygoje "Derybos su Rusija dėl kariuomenės išvedimo iš Lietuvos").

P.S. Šiuo metu valstybines nukentėjusių asmenų pensijas gauna: 1276 paimti į karinę tarnybą ir nusiųsti likviduoti Černobylio avarijos (727 pripažinti neįgaliais), 1140 pripažinti nedarbingais dėl tarnybos sovietinėje armijoje, 520 sovietinėje armijoje žuvusių jaunuolių tėvai ir 272 sovietinėje armijoje žuvusiųjų našlės. Štai toks palikimas.

2016-08-31

© 2024 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku