Kaip skamba Lietuvos ir kitų šalių parlamentarų priesaikos?

 

Politikui A. Anušauskui lapkričio 3 d. įteiktas Seimo nario pažymėjimas, o šiandien jis prisiekė Seime. Alinos Ožič nuotrauka.

Politikui A. Anušauskui lapkričio 3 d. įteiktas Seimo nario pažymėjimas, o šiandien jis prisiekė Seime. Alinos Ožič nuotrauka.

 

Autokratinėse šalyse Rusijoje ir Baltarusijoje pradedantys darbą parlamentarai neprisiekia. Dievo vardą mini Lietuvoje ir Lenkijoje į parlamentą išrinkti atstovai. O kokie žodžiai skamba kitų Baltijos šalių parlamentarų priesaikose, kokios priesaikos Ukrainoje, Gruzijoje?

Šiandien prisiekęs Seimo narys Arvydas Anušauskas socialiniame tinkle papasakojo, kokius žodžius tokiomis progomis taria Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir Gruzijos išrinkti parlamentarai. Lietuvių politikas cituoja, kaip skamba minėtų valstybių išrinktų parlamentarų priesaikos.

„Šiandien Seimo narių priesaikų diena. O kaip kaimyninėse ir tolimesnėse šalyse su priesaikomis elgiamasi? Rusijoje ir Baltarusijoje parlamentarų priesaikų nėra, – savo „Facebook“ paskyroje parašė A. Anušauskas. – Latviai ir lietuviai priesaikos priėmimą personalizuoja ir įstatymuose yra įtvirtinę asmeninį iškilmingą priesaikos skaitymą. Kiekvienos šalies parlamentarų priesaikos skiriasi, ilgiausia ji – latvių, o trumpiausia – estų. Dievas minimas tik Lietuvos parlamentarų priesaikos variante – tarp Baltijos šalių.“

Estijoje Riigikogu priesaikos tekstas: „Pradėdamas vykdyti savo, XIII šaukimo Riigikogu nario pareigas, prisiekiu būti ištikimas Estijos Respublikai ir jos konstitucinei santvarkai“. Po to visi parlamentarai pasirašo lapus su priesaikos tekstais, kurie perduodami Aukščiausiojo Teismo pirmininkui.

Latvijoje Saeimo deputatų priesaika yra tokia: „Pradėdamas vykdyti deputato pareigas, Latvių tautos akivaizdoje prisiekiu būti ištikimas Latvijos Respublikai, stiprinti jos suverenumą ir latvių kalbą, kaip vienintelę valstybinę kalbą, ir ginti Latviją kaip nepriklausomą ir demokratinę valstybę, savo pareigas vykdyti dorai ir sąžiningai. Aš įsipareigoju laikytis Latvijos Konstitucijos ir įstatymų.“

Lietuvos Seimo narių priesaika: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“. Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio.

Lenkijos parlamentaro priesaika: „Iškilmingai prisiekiu sąžiningai vykdyti pareigas Tautai, saugoti Valstybės suverenumą ir interesus, daryti viską Tėvynės klestėjimui ir piliečių gerovei, laikytis Konstitucijos ir kitų Lenkijos respublikos įstatymų“. Galima pridėti žodžius: „Tepadeda man Dievas“.

Ukrainos Aukščiausios Rados deputato priesaika: „Prisiekiu būti ištikimas Ukrainai. Įsipareigoju visais savo darbais ginti Ukrainos suverenumą ir nepriklausomybę, rūpintis Tėvynės ir ukrainiečių tautos gerove. Prisiekiu laikytis Ukrainos Konstitucijos ir įstatymų, vykdyti savo pareigas visų tėvynainių labui“.

Gruzijos parlamentarų priesaika: „Aš, visos Gruzijos atstovas, atskaitingas jai, prieš Dievą ir tautą pareiškiu, kad sąžiningai naudosiuosi Parlamento nario teisėmis ir vykdysiu pareigas, ginsiu konstitucinę santvarką, nepriklausomybę, vienybę ir šalies vientisumą, tautos interesus, piliečių teises ir laisves, Gruzijos stiprybę“.

 

Iš www.lzinios.lt, 2016-11-14

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.