Arvydas Anušauskas tapo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos nariu

Seimo narys Arvydas Anušauskas vėl tapo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos nariu bei pasiūlytas jos pavaduotoju. 

„Slaptų” pažymų pasirodymas viešumoje yra proporcingas ir šios komisijos aktyvumui. Kriminalinė žvalgyba paliečia jautrią sritį - žmogaus laisves, tad jos metodai turi būti taikomi tik įstatymo numatytais atvejais”, - teigia A. Anušauskas.

Ši komisija prižiūri, ar kriminalinės žvalgybos subjektų veikla atitinka Konstituciją ir įstatymus, analizuoja operatyvinės veiklos subjektų finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą ir racionalumą.

Komisija teiks pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių kriminalinės žvalgybos veiklą, priėmimo ir tobulinimo; analizuos kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių teisės aktų būklę ir atitiktį įstatymų reikalavimams; tirs galimus Kriminalinės žvalgybos įstatymo pažeidimo ir kriminalinės žvalgybos subjektų nustatytų veiklos ribų peržengimo atvejus.

duomenys

2016-11-22
© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.