Susipažinkime su pagrindiniais Lietuvos ekonominiais ir socialiniais rodikliais

Šiandien Lietuvos statistikos departamentas pasidalino informacija apie pagrindinius Lietuvos ekonominius ir socialinius rodiklius. Čia pateikiu keletą fragmentų.

2016 m. šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 38,6 mlrd. EUR (pagal tai esame 87-oje vietoje pasaulyje pagal bendrą apimtį, 52-oje – pagal apimtis vienam gyventojui, 44-oje – pagal perkamąją galią vienam gyventojui ir čia lenkiame Estiją, kuri yra iškart po mūsų) ir, palyginti su 2015 m., realus BVP pokytis sudarė 2,3 proc. 2016 m. pramonės produkcijos parduota už 18,6 mlrd. EUR to meto kainomis, tame tarpe užsienio rinkose parduodamos produkcijos dalis sudarė 64,6 proc. Lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų eksportas padidėjo 5 proc., į Rusiją – sumažėjo 2,5 proc., o lietuviškos kilmės mėsos ir pieno produktų į Rusiją visai nebuvo vežta. Pieno produktų eksportas labiausiai išaugo į Lenkiją ir Saudo Arabiją, atsirado naujos pieno produktų eksporto rinkos: Singapūras, Kosta Rika, Marokas.

2016 m. prekių eksportas sudarė 22,5 mlrd. EUR, importas – 25 mlrd. EUR. Palyginti su 2015 m., eksportas ir importas sumažėjo po 1,6 proc. Užsienio prekybos deficitas sudarė 2,5 mlrd. EUR. Eksportas į ES šalis sudarė 60,9 proc. viso Lietuvos eksporto, į NVS šalis – sudarė 22,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sudarė 59,5 proc. bendro eksporto.

Mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, įmonių apyvarta 2016 m. sudarė 9,5 mlrd. EUR ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 6,7 proc.

2016 m. statybos įmonės šalyje atliko darbų už 2,3 mlrd. EUR, tai 9,7 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei 2015 m.

2017 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 104 074 ūkio subjektai. Per metus veikiančių ūkio subjektų skaičius padidėjo 4,9 proc. Daugiau nei 80 proc. veikiančių ūkio subjektų turėjo mažiau negu 10 darbuotojų, juose dirbo 17,9 proc. visų dirbančiųjų. Pagal pajamų dydį vyrauja ūkio subjektai per metus gaunantys iki 0,3 mln. EUR pajamų. Ūkio subjektai, kurie per metus gauna daugiau kaip 40 mln. EUR pajamų, sudaro 0,2 proc. visų veikiančių ūkio subjektų. Per devynis 2016 m. mėnesius Lietuvos įmonės uždirbo 3,8 mlrd. EUR ikimokestinio pelno – 14 proc. daugiau negu per atitinkamą 2015 m. laikotarpį.

2016 m. šalyje buvo 1 mln. 361 tūkst. užimtų gyventojų, 116,2 tūkst. bedarbių ir 971,5 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų. Per metus užimtų gyventojų skaičius padidėjo 26,4 tūkst. Vidutinis samdomųjų darbuotojų skaičius šalyje sudarė apie 1 mln. 251 tūkst. Iš jų daugiau nei du trečdaliai (69,4 proc.) dirbo privačiajame, mažiau nei trečdalis (30,6 proc.) – valstybės sektoriuje. Vidutinis mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis sudarė 771 EUR. Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius mokesčius) darbo užmokestis sudarė 600 EUR ir per metus padidėjo 46 EUR.

Iš valstybės ir savivaldybių biudžeto finansuojamose įstaigose ir organizacijose 2016 m. dirbo apie 314,9 tūkst. (25,2 proc. viso šalies ūkio) darbuotojų. Iš jų 131,8 tūkst. (41,8 proc.) dirbo švietime, 81 tūkst. (25,6 proc.) – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje, 80 tūkst. (25,3 proc.) – viešajame valdyme ir gynyboje, privalomajame socialiniame draudime.

2017 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 849 tūkst. nuolatinių gyventojų – 39,2 tūkst., arba 1,4 proc., mažiau negu 2016 m. pradžioje. 2016 m. į Lietuvą imigravo 21,4 tūkst. žmonių, tai 772 (3,5 proc.) mažiau negu 2015 m. Į Lietuvą grįžo gyventi 16,5 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių (77,2 proc. visų imigrantų) – 1,9 tūkst. (10,4 proc.) mažiau nei 2015 m. Pernai į šalį imigravo 4,9 tūkst. užsieniečių, tai 1,1 tūkst. (30,2 proc.) daugiau negu 2015 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2017-01-30

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.