Žengiant į Naujuosius metus

Metai visada vertinami pagal tai, kas po jų lieka. Ne tik sau, bet ir kitiems. Žinau, kad padaryta ne viskas – palieku tai ateičiai. 

Metų darbais tapo mano dvi išleistos knygos: „Prezidento žvalgas: du gyvenimai“ ir „Aš esu Vanagas“. 

Metų kalba tapo „Išdrįsęs pažiūrėti mirčiai į akis“ Jonų bažnyčioje per Adolfo Ramanausko-Vanago pagerbimą.

Metų apdovanojimas minint šimtmetį: „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

Metų įstatymo projektas: nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo nauja nuostata – tremtiniams būtų prilyginti ir tie, kurie gimė buvusių politinių kalinių ar tremtinių šeimose, bet dėl administracinių ar kitų apribojimų negalėjo sugrįžti į Lietuvą.

Metų kasdienybė: pusšimtis susitikimų, knygų pristatymų ir paskaitų; daugiau nei dvidešimt parengtų įstatymų projektų; darbas su dviem scenarijais ir t.t.

Arvydo Sveikinimas

 

 

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.