Vos prašvitus sausio 13-ajai

Praėjo 28 metai...Įsirašęs į savanorius 1990 metų pavasarį... ir rudenį iš Jogailos g. savanorių atrankos nukreiptas į Krašto apsaugos departamentą, buvau pakviestas istoriko, 2-ojo skyriaus inspektoriaus (dabartinio kariuomenės vado) J.V.Žuko rinkti medžiagą KAD. Užėmus KAD pastatus, krašto apsauga įsikūrė parlamento pastate (tuo metu dar tai buvo Finansų ministerijos ar profsąjungų priestatas – dab. III Seimo rūmai) ir tekdavo čia lankytis. Šias nuotraukas padariau vos prašvitus sausio 13-ajai, kai fotoaparatas „Vilija“ jau galėjo fiksuoti vaizdus.

Arvydo Nuotrauka. LaisveArvydo.Nuotrauka sausio

Arvydo nuotrauka

Arvydo nuotrauka 2Arvydo nuotrauk

© 2019 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.