Kreipėmės į VTEK dėl galimai nedeklaruotų D. Gudelio interesų (PAPILDYTA 2019-05-30)

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai Rasa Juknevičienė ir Arvydas Anušauskas kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) prašydami pradėti tyrimą dėl bendrovės „VIP Viešosios informacijos partneriai“ savininko ir Krepšinio klubo „Rytas“ dalininko Dariaus Gudelio padaryto galimo Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo.

„Per pastarąsias savaites paaiškėjo informacija apie nedeklaruotus D. Gudelio susitikimus Vyriausybėje bei kilo pagrįstų klausimų dėl skaidrumo organizuojant viešojo sektoriaus viešinimo konkursus. Besiaiškinant aplinkybes kyla dar daugiau neaiškumų, ar D. Gudelis nesinaudojo ryšiais su valdžios atstovais savo privatiems interesams tenkinti? Abejones sustiprina tai, kad D. Gudelis nėra pateikęs savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijos, nors pagal įstatymą ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos praktiką turėjo tai padaryti. Todėl kreipiamės į VTEK, kad ši pradėtų tyrimą, ar D. Gudelis nepažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo“, – teigia Seimo narys A. Anušauskas.

Pasak Seimo narių, nuo 2017 m. birželio 22 d. iki 2018 metų lapkričio vidurio Darius Gudelis užėmė VšĮ „Krepšinio rytas“ vadovo pareigas.

„Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis laikytini ir lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbantys bei administravimo įgaliojimus turintys asmenys. Taigi šiems asmenims galioja minėtame teisės akte nustatytos pareigos, tarp kurių – ir viešų bei privačių interesų deklaravimas“, – pažymi Seimo narė R. Juknevičienė.

2017 m. Vilniaus miesto savivaldybė krepšinio klubui „Rytas“ (VšĮ „Krepšinio rytas“) skyrė per 1 mln. 150 tūkst. eurų, o 2018 m. – daugiau nei 1 mln. 300 tūkst. eurų paramos.

Papildyta: Vasario 8 dieną A. Anušauskas ir R. Juknevičienė gavo VTEK atsakymą, kad nuspręsta atlikti tyrimą dėl D. Gudelio elgesio atitikties Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nuostatoms, reguliuojančioms privačių interesų deklaravimą.

Papildyta: gegužės 30 dieną gautas VTEK atsakymas, kad priimtas komisijos sprendimas „pripažinti, kad buvęs VšĮ KK „Satyba“ direktorius Darius Gudelis, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas".

Rasa

© 2019 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.