Seime – iniciatyva keisti LGGRTC įstatymą

 

Įregistravau pasiūlymą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pataisoms manydamas, kad nėra pagrindo ir reikalo riboti Ministro Pirmininko įgaliojimus skiriant ir atleidžiant Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovą. Todėl yra tikslinga palikti dabar galiojančias įstatymo nuostatas, kad Centro direktorių į pareigas skiria ir jį atleidžia Seimas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu.
Mano nuomone, taip pat nėra tikslinga šio Centro nuostatų tvirtinimą pavesti Seimo Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijai, o verta palikti dabar galiojančias įstatymo nuostatas, kad Centro nuostatus Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas.

Reikalavimas Centro generaliniam direktoriui turėti ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą srityse, susijusiose su Centro uždaviniais ir funkcijomis, susiaurintų asmenų, galinčių pretenduoti į Centro generalinio direktoriaus vietą. Ar tik nesusidarys situacijos, kad konkurso sąlygos bus suformuotos konkrečiam asmeniui? Ne mažiau svarbu tai, kad Centro vadovas turi turėti teisę dirbti su įslaptinta informacija, nes Centrui yra perduotos Valstybės saugumo departamento sudarytos prisipažinusių KGB agentų bylos. Siūlau numatyti, kad Centro generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties grupės aukštąjį universitetinį išilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą ir teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Registravau siūlymą, nes nepritariu kai kurioms Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pataisoms, kurias pateikė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Guodai Burokienė ir Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas.
Šiuo metu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatyme nustatyta, kad Genocido ir rezistencijos tyrimo centrui vadovauja generalinis direktorius. Jį Lietuvos Respublikos ministro pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Seimas. Galiojančiame įstatyme nėra numatyti reikalavimai Centro vadovui.

arvydas anusauskas 65737020

© 2024 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku