Gal vietoje Cvirkos pastatykime paminklą poetui K.Jakubėnui, kurį „Cukrinių avinėlių“ autorius įskundė MGB?

Koks šaršalas vėl kilo vos prakalbus apie Cvirkos paminklo nukėlimą: „Tai – nesubrendusių, melagių ir kompleksuotų apsišaukėlių svajonė“, „Negalime elgtis kaip linčo teisme – patys nuspręsime ir nugriausime“, „Psichiatro analizės vertas noras sunaikinti atmintį“, „yra vienas iš nedaugelio Vilniuje išlikusių stalininės erdvės konstravimo pavyzdžių, išlaikęs totalitarinės erdvės poetiką“, „reikia į paminklą žiūrėti ne kaip į kokį nors ideologinį ženklą, bet kaip į laiko ženklą, kaip į praeities liekaną dabartyje“... Paminklo gynėjai ragina vertinti P. Cvirką „kaip klaidų padariusį, bet talentingą lietuvių prozos klasiką“. Tačiau okupantų organizuoto „Liaudies Seimo“ deputatai P.Cvirka, A.Venclova, L.Gira ar S.Nėris su natūralia euforija kasė duobę savo valstybei.
„Klaidos“:
1. Cvirka paskiriamas butaforinio Liaudies Seimo atstovu ir 1940 m. su dvidešimties kolaborantų delegacija vyksta į Maskvą prašyti, kad Lietuva būtų inkorporuota į SSRS sudėtį.
2. 1945 metais viename Rašytojų sąjungos susirinkime P.Cvirka kategoriškai pareiškė, kad sovietinėje Lietuvoje neturi būti spausdinami Vinco Kudirkos kūriniai. Į tai sureagavo poetas K.Jakubėnas: „Aš galiu suprasti, kodėl Kudirkos satyrose arkliai baidosi žandarų, bet nesuprantu, kodėl Cvirka baidosi Kudirkos!“
3. Kaip sovietinės Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas P.Cvirka pasisengė, kad poetas K.Jakubėnas, mėginęs ginti Kudirką, būtų išmestas iš Rašytojų sąjungos.
4. P.Cvirka įskundžia K.Jakubėną saugumui. Skunde MGB kaltina poetą antisovietine veikla: „K.Jakubėnas pakeltu basu šaukė, kad grąžintų išvežtuosius brolius. Apie kokius brolius eina kalba, nesunku atspėti. Neabejotinai K.Jakubėnas savo poezijoje reikalavo grąžinti tuos „brolius“, kurie vakar užmušinėjo valstiečius, mūsų tarybinius piliečius, o šiandien pakliuvo į mūsų valstybės saugumo organų rankas". 1946-ųjų kovą K.Jakubėno bute atlikta krata, jis suimamas. Vėliau jis broliui pasakos, kad čia jį tardęs Saakijanas buvęs ypač žiaurus. Tardymas vykdavęs nuo 21 iki 9 valandos, o nuo 9 iki 21 valandos buvę draudžiama net prigulti. Saakijano parankiniai per tardymą prie pat Jakubėno ausų spragsėdavę pistoletais. Jakubėno byloje prieš jį liudijo rašytojai Petras Cvirka, Kostas Korsakas, Antanas Venclova, Juozas Baltušis. Jakubėnas kaltintas antisovietiniais pasisakymais ir antisovietiniais eilėraščiais. Byloje minimi du eilėraščiai. Vieną jų Jakubėnas rašė savo draugei, mylimajai Onai Šimaitei, 1944 m. išvežtai į Vokietiją. Kitas – „Laikrodėlis“:

Išsiėmęs laikrodėlį,
Žiūriu ir stebiuos:
Kaipgi jis dar išsilaikė
Šitokiuos laikuos?

Man širdis kaip laikrodėlis
Plaka nuolatos,
ir džiaugiuos, kad iš krūtinės
Neištraukė jos.

Štai apie šį eilėraštį Venclova savo liudijime rašo: „Kiek atsimenu, eilėraštyje „Laikrodėlis“ jis pavaizdavo veiksmus kai kurių Tarybinės armijos karių, kurie atiminėjo iš piliečių laikrodėlius“. Baltušis dar labiau apibendrina: „Jis kreipėsi į auditoriją eilėraščiu „Laikrodėlis“, kuriame padarė užuominą dėl Raudonosios armijos karių nusikalstamos veiklos“.
1947 metų pradžioje K.Jakubėnas nuteistas penkeriems metams lagerių. Atlikti bausmės poetas buvo išvežtas į Karagandos-Dolinskojės anglių kasyklas Kazachstane. Tiesa, po 7 mėnesių byla buvo nutraukta ir poetas grįžo namo. Tačiau MGB nepaliko jo ramybėje. 1950-ųjų sausio 7-osios vakarą poetas paslaptingai dingo ir buvo rastas nuošalioje Kapų gatvėje – sumuštas ir mirtinai sušalęs.
Tad gal geriau pastatyti Cvirką nukėlus pastatyti paminklą jo įskųstam poetui K.Jakubėnui? Arba šio eilėraščiui „Laikrodėlis"/ Už 200 metrų yra ir paminklas Kudirkai, kurį jis mėgino ginti nuo Cvirkos.


P.S. Nuotraukoje – 1940 m. prieš J.Paleckiui išvykstant su delegacija į Maskvą. Antras iš dešinės – P.Cvirka.

2Cvirka

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku