Liko paskutinis žingsnis

2018 m. rugsėjo mėnesį mano registruotas projektas, kuris skirtas tremtinių vaikams (dabar jau pasiekusiems pensijinį amžių) pagaliau Seimo bendru sutarimu „praėjo“ svarstymo stadiją. Liko tik priėmimas.

Priminsiu esmę – tremtinių šeimoms buvo suvaržomos galimybės grįžti į Lietuvą, ribojamas įsidarbinimas ir dėl šių ribojimų negalėjo sugrįžti į gimtinę, bet tremtyje susilaukdavo vaikų. Iki šiol pusė tūkstančio tokių vaikų nebuvo laikomi tremtiniais. Manyčiau, jog du dešimtmečius buvo laikomasi nelabai gero principo – žmonės okupantų buvo tremiami iš savo namų, o „paleidžiami“ kažkur Sibire. O iš tikrųjų jų tremtis pasibaigė, kai jie grįžo į gimtinę. Dabar tokia klaida bent iš dalies bus ištaisyta (po būsimo priėmimo ir įsigaliojimo nuo 2020 m.sausio 1 d.).

Vaikai

P.S. nuotraukoje, pasiskolintoje iš „Beigelių krautuvėlės“, Lietuvos piliečių, tremtinių lietuvės ir žydo – Stanislavos Žilinskaitės-Prusak ir Isako Prusak šeimos vaikai prie savo namo. Gimę tremtyje – iš kairės – Vladimiras Prusak, Eduardas Prusak ir Silvija Prusak. Oliokminsko r.

© 2019 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.