...milžiniška srovė ant Hitlerio malūno

 

Kremliui plyšaujant apie fejerverkus Vilniaus „išvadavimo“ proga, jaučiama didelė frustracija, kad realiai okupantų batas jau nebegali trypti Vilniaus gatvių.

Ta proga pasidalinsiu lietuvių diplomato Šveicarijoje, nuolatinio atstovo prie Tautų Sąjungos ir pasiuntinybės patarėjo Berne Edvardo Turausko 1942 liepos 2–4 d. laišku Lietuvos pasiuntinybės Londone ekonomikos ir prekybos patarėjui Vincui Balickui, kuriame to meto Kremliaus kalbas apie „išvadavimą“ pavadino „milžiniška srove ant Hitlerio malūno“ (kalba netaisyta):

„Šiomis dienomis (…) išdėjau tokias tezes, kurios, atrodo, mums visiems turėtų būti bendros:

1. Lietuvių tautos priešas Nr. 1 yra sovietai, nes jų grįžimas Lietuvon reikštų visos mūsų tautos „une mort physique et immediate“ („fizinę ir tiesioginę mirtį“ – pranc.);

2. Priešas Nr. 2 yra naziai, kurių laimėjimas reikštų mūsų tautai „une extermination a la longue“ („ilgainiui reikštų sunaikinimą“– pranc). Gali anglai pasirašyti 1000 ir vieną paktą su sovietais – tai mūsų neįtikins, kad bolševikai yra „anständige Leute“ („padorūs žmonės“ – vok.), o ne patys pikčiausi banditai ir barbarai.

3. Siūliau su Maskva, ypač Vašingtonui pasikalbėti atvirai ir kietai, pasakius maždaug štai ką: „mieli sąjungininkai, mes visai nuoširdžiai admiruojame jūsų pasipriešinimą (žavimės jūsų pasipriešinimu – A.A.) užmačioms ir esame pasiryžę visu kuo jus remti (ginklais, medžiaga ir t.t.). Tačiau leiskite jums atvirai pasakyti, kad Vakarų Europos kultūros tautos, ypačiai tos, kurios, kad ir labai trumpą laiką ragavo jūsų „rojiško“ režimo – jus nekenčia, kaip baisiausią pestą ir todėl kiekviena jūsų pretenzija, kiekvienas jūsų prasižiojimas tas tautas vėl „išlaisvinti“ yra milžiniška srovė ant Hitlerio malūno... Iš čia aišku, kad tai yra labai didelis „handicap“ (kliūtis – ang.) sąjungininkams Europoje ir vienintelė „fissure“ (plyšys) moraliniame vieningame pavergtųjų Europos tautų fronte prieš nazizmą...

Todėl prašome ir patariame Jums atsisakyti ir aiškiai tai pareikšti nuo visokių pretenzijų į svetimas jums ir jus nekenčiančias tautas“

(laišką galima skelbti tik nurodant šį šaltinį, o dokumentą radau 2008 m. Stanfordo universiteto Huverio archyve).

Photo by EvgeniT

Maskvoje artėjantį šeštadienį – fejerverkų salvės, 75-ųjų Vilniaus „išvadavimo“ nuo nacių metinių proga.

© 2022 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku