Alytaus aerodromo išlikimo garantas – Premjero žodinis patvirtinimas? (papildyta)

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Andrius Kupčinskas, Arvydas Anušauskas ir Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių dėl Alytaus aerodromo nekilnojamojo turto perdavimo Alytaus m. savivaldybės nuosavybėn, siekdami sužinoti, kaip bus užtikrinta, kad aviacijos sporto veikla bus tęsiama, o pats Alytaus aerodromas nebus sunaikintas.

2020 m. balandžio 22 d. Vyriausybė pritarė Alytaus aerodromo nekilnojamojo turto perdavimui Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn, nors tam prieštaravo Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos, Lietuvos bendrosios aviacijos sporto federacijos, Lietuvos oreivių federacijos, sklandymo, kitų su aviacijos sportu susijusių bendruomenių atstovai.

„Bendruomenės atstovai įsitikinę, kad savivaldybė nepajėgi pati plėtoti aviacijos sporto, niekada jokios panašios veiklos neorganizavo ir neketina to daryti, tikrieji planai greičiausiai yra susiję su LEZ steigimu aerodromo teritorijoje, tai buvo minima ir Vyriausybės posėdžio metu“ – sako A. Kupčinskas.

Pastebėtina, kad nei Alytaus savivaldybės tarybos sprendime dėl sutikimo perimti valstybės turtą, nei Vyriausybės Nutarime dėl nekilnojamojo turto perdavimo apie aerodromo statusą ar aviacijos veiklos tęstinumą užsiminta nėra.

A. Anušausko nuomone, nors Vyriausybės posėdžio metu Ministras Pirmininkas žodžiu patvirtino, kad Alytaus aerodromo perduodamas turtas turi būti naudojamas aviacijos sporto veiklos tęsimui, vystymui ir plėtojimui, kažin, ar tai galima laikyti pakankamu saugikliu, kad aerodromas bus išsaugotas.

L. Kasčiūno nuomone, švietimo, mokslo ir sporto ministras turėtų ginti aviacijos sportą, bet to nedaro. „Alytaus aerodromu intensyviai naudojasi akrobatinių skrydžių, sklandymo, vaikų sklandymo, aviamodelių ir kitos federacijos, o Lietuvos Aeroklubo, kuris intensyviai naudojasi ir Alytaus aerodromo baze, organizuojami renginiai per metus sutraukia tūkstančius žiūrovų, todėl labai keista, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministras, kuris turėtų atstovauti ir ginti aviacijos sportą propaguojančių bendruomenių interesus, siūlo tokius aerodromo turto perdavimo be apribojimų sprendinius, galinčius lemti jo sunaikinimą“, – sako L.Kasčiūnas.

PAPILDYTA: Vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio rezoliucija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija gegužės 15 d. informavo, kad „balandžio 17 d. raštu „Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn“ Alytaus miesto savivaldybė pakartotinai patvirtino, kad turtas bus naudojamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 ir 38 punktuose nustatytoms savarankiškosioms funkcijoms – kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas – įgyvendinti“.

LRS nuotrauka. 03 10

Asociatyvi nuotrauka Seimo kanceliarijos

© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.