Minint 80-ąsias Lietuvos okupacijos metines, TS-LKD Prezidiumas kviečia Europą principingai įvertinti Rusijos bandymus perrašyti XX a. istoriją

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Prezidiumas, prisimindami prieš 80 metų, 1940 m. birželio 15 dieną, Sovietų Sąjungos įvykdytą nepriklausomos Lietuvos valstybės okupaciją, ir minėdami Lietuvos civilių gyventojų genocido pradžios metines, kreipiasi į Europos liaudies partijos politinei šeimai priklausančias politines partijas, kviesdamas ignoruoti ir atmesti Rusijos skleidžiamą dezinformaciją, kuria bandoma perrašyti XX a. Europos istoriją ir bendromis pastangomis didinti Vakarų demokratinių valstybių visuomenių atsparumą tokiai propagandai.

Kartu TS-LKD Prezidiumas reiškia tikrą pagarbą sovietinio teroro aukoms, užuojautą aukų artimiesiems ir dėkingumą visiems, kurie kovojo su sovietiniu okupaciniu režimu bei griežtai smerkia Rusijos Federacijos istorinio revizionizmo pastangas, kurios yra nieko vertos tarptautinės teisės požiūriu, o politiškai rodo Rusijos Federacijos grįžimą į stalinizmą.

„Šiandien meluojanti Rusijos Federacija yra pripažinusi Lietuvos okupaciją kaip teisinį faktą Sutartyje tarp Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų, pasirašytoje 1991 m. liepos 29 d. Maskvoje. Tačiau stebint nuolatines priešiškas pastangas kompromituoti bet kokias Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui apraiškas ir konstruoti tikrovės neatspindinčias istorinių faktų interpretacijas, būtina stiprinti istorinių tyrimų, žinių sklaidos, švietimo institucijas, jų tarpusavio bendradarbiavimą, vienyti pastangas nuosekliai tirti okupacinių režimų veiklą ir jų padarytus nusikaltimus Lietuvoje“, – teigiama Prezidiumo pareiškime.

TS-LKD Prezidiumas savo pareiškimu galų gale pabrėžia visos demokratinės bendruomenės įsitraukimo svarbą siekiant pasmerkti totalitarinių režimų įvykdytus nusikaltimus, įamžinti jų aukų atminimą ir stiprinti bendros Europos atminties brandą.

dgobj 7152784099723848477

Atvirukas, pieštas vandeniniais dažais Vorkutos lageryje politkalinio Jono Pratusevičiaus 1957-02-16 (© Kauno IX forto muziejus)

© 2023 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku