Krašto apsaugos ministro A. Anušausko kreipimasis į KAS karius ir civilius

Gerbiamas Kariuomenės vade, generolai, pajėgų vadai, ministerijos departamentų ir įstaigų prie ministerijos vadovai, kolegos,

Mažai kas iš mūsų galvojo, kad šių metų pabaiga Lietuvoje bus pažymėta tokiu pandeminiu ženklu, kuris atima iš mūsų artimuosius, pažįstamus, draugus. Bet Kariuomenės bei Šaulių sąjungos reakcija bei indėlis, dalyvaujant šių grėsmių valdyme, buvo ir tebėra svarus.

Krašto apsauga turi vykdyti savo pareigą – būti pasirengusi ginti mūsų valstybingumą bet kokiomis sąlygomis. Nes mūsų valstybingumas – tai mūsų piliečiai, pasiruošę ginti šią valstybę, savo laisvę ir norą gyventi demokratinėje šalyje. Šalies atrama – tai piliečių pasitikėjimas ir sutarimas. Didžiausias kariuomenės turtas ir stiprybė – Lietuvos karys. Pirmiausiai tai – žmogus, motyvuotas, pasiruošęs bet kada atlikti savo pareigas ir todėl - tam tinkamai parengtas ir aprūpintas. Todėl:

Turime toliau stiprinti Lietuvos kariuomenę. Per paskutinius 4 metus Lietuva gynybos srityje pademonstravo didelį susitelkimą ir padarė didelį proveržį, tai yra visų valdžios institucijų, visuomenės bei visų jūsų indėlis.

Bet negalime sustoti, iššūkiai ir grėsmės niekur nedingo, turime tęsti gynybos finansavimo didinimą, kariuomenės modernizaciją, karinės infrastruktūros plėtrą, karių skaičiaus didinimą ir jų tinkamą aprūpinimą. Mano tikslas, kad po 4 metų Lietuvos kariuomenė būtų dar stipresnė, kad ir visuomenės pasitikėjimas krašto apsauga dar labiau išaugtų. Tam norėčiau visų jūsų palaikymo ir paramos, nes pirmiausia vertinu iniciatyvumą ir pastangas siekiant konkretaus rezultato. Tokio rezultato, kuris realiai stiprintų mūsų gynybinį pajėgumą.

Turime stiprinti kolektyvinės gynybos įsipareigojimus. Tai yra mūsų saugumo pagrindas. Toliau stiprinsime bendradarbiavimą su JAV, NATO atgrasymo priemones bei vaidmenį regione, išnaudosime ES teikiamas papildomas saugumo garantijas, plėtosime dvišales bei daugiašales partnerystes. Tikslas, kad po 4 metų Lietuvoje būtų daugiau sąjungininkų karių, kurie praktiškai prideda prie mūsų šalies saugumo užtikrinimo. Kartu Lietuva turi išlikti patikima ir aktyvi dalyvė, stiprinant tarptautinį saugumą ir remiant euroatlantinių vertybių plėtrą.

Turime pereiti prie tokio požiūrio į nacionalinį saugumą, kuriame remiamasi ne tik kariuomenės, bet ir visos valstybės bei piliečių aktyviu dalyvavimu ir pasirengimu tiek ginkluotai gynybai, tiek nekarinėms, hibridinėms grėsmėms. Jei pasiektume šį tikslą, po 4 metų turėtume efektyviai veikiančią nacionalinę krizių valdymo sistemą bei didesnį valstybės bei visuomenės atsparumą hibridinėms ir kibernetinėms grėsmėms.

Turime gerinti karių tarnybos sąlygas. Tarp pagrindinių mano prioritetų – socialinio paketo kariams bei jų šeimos nariams didinimas, karių integracijos į darbo rinką palengvinimas baigus tarnybą. Mano tikslas, kad po ketverių metų, kario kelią rinktųsi daugiau vaikinų ir merginų, o tarnyba Lietuvos kariuomenėje būtų prestižinė profesija, kurioje savo vietą rastų labiausiai krašto apsaugai atsidavę žmonės.

Šios politinės programos neįgyvendinsime be visų jūsų paramos bei indėlio. Todėl kviečiu bendram darbui. Vertinu kiekvieno iš jūsų tarnybą ir darbą, kiekvienas iš jūsų prisideda prie saugesnės Lietuvos. Todėl visi kartu susitelkę dirbkime ir tarnaukime Tėvynės labui!

kam.A.Anusauskas

Nuotrauka: Alfredas Pliadis/KAM 

© 2024 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku