Krašto apsaugos ministerija stiprina Lietuvos kariuomenės rezervą

Šiandieninė saugumo situacija reikalauja, kad Lietuvos kariuomenė, pasitelkusi rezervą, per kuo trumpesnį laiką gebėtų pereiti prie karo meto struktūros ir būtų pasirengusi užtikrinti reikiamą atsaką potencialiam agresoriui. To šiuo metu principingai ir nuosekliai siekiame atlikdami rezervo pertvarką“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Didžiausią dėmesį Krašto apsaugos ministerija skiria geriausiai pasirengusiai rezervo daliai – aktyviajam rezervui, kurį sudaro prievolininkai, atlikę tarnybą kariuomenėje per paskutinius 10 metų. Jie yra rengiami, aprūpinami ir priskirti kariniam vienetui. Ši rezervo dalis, papildžiusi karinius vienetus, gali atlikti užduotis ne tik karo, bet ir taikos metu bei dalyvauti tarptautinėse operacijose. Tuo pat metu parengtąjį Lietuvos kariuomenės rezervą sudaro visi karinį parengtumą turintys ir aktyvią karinę tarnybą baigę Lietuvos piliečiai iki 60 metų.

„Svarbu užtikrinti, kad aktyvusis rezervas būtų gerai parengtas imtis užduočių nedelsiant. Šiemet patvirtinta kariuomenės personalo rezervo koncepcija nustatė pagrindinius principus, kaip pasiekti, kad rezervas kuo efektyviau užpildytų reguliariuosius kariuomenės vienetus ir būtų pagrindas formuojant rezervinę brigadą“, – krašto apsaugos ministras A. Anušauskas.

Krašto apsaugos ministerija siekia, kad 2025 metais aktyvųjį rezervą sudarytų 36 tūkst., o parengtasis rezervas priartėtų prie 120 tūkst.

Pasak A. Anušausko, iki šių metų pabaigos kiekvienas aktyviojo rezervo karys turės savo karinį vienetą, į kurį bus kviečiamas atlikti tarnybą ar atnaujinti įgūdžių. Karinių vienetų vadai nuo šiol galės užmegzti glaudesnį ryšį su savo kariais, o tai leis pasiekti efektyvesnį vienetų pasirengimą. Artimiausiu metu visi aktyviojo rezervo prievolininkai turėtų gauti informaciją apie priskyrimą kariniam vienetui.

„Jau nuo kitų metų aktyviojo rezervo prievolininkai įgūdžių atnaujinti bus kviečiami į savo karinį vienetą, o pašauktų karių skaičius nuo 2021 m. iki 2024 m. padidės du kartus. Taip pat atnaujinamos rengimo programos, atsižvelgiant į kariuomenės poreikius ir į naujai įsigyjamą modernią ginkluotę“, – teigia ministras.

Ministras pabrėžia, kad kariuomenės rezervo pertvarka yra orientuota į kokybę, todėl kariuomenės rezervas privalo būti ne tik pakankamas bei parengtas, bet ir gerai aprūpintas. Artimiausiu metu kariuomenę turėtų pasiekti papildomi kiekiai individualios ginkluotės ir ekipuotės, skirtos pilnai aprūpinti kariuomenės karo meto struktūrai priskirtus vienetus.

Modernizuojant kariuomenę įsigyjama nauja moderni ginkluotė leidžia skirti esamą ginkluotę rezervinei brigadai. Šiais metais pradėtos vertinti ilgalaikės aprūpinimo galimybės naujomis priemonėmis, kurių negalima įgyti perskirstant anksčiau kariuomenės naudotą įrangą ar mobilizuojant iš civilinio sektoriaus karo metu. Svarstoma apie tokius pajėgumus kaip netiesioginės paramos ugnimi sistemos, kariniai visureigiai ir sunkvežimiai. Vis didesnė dalis gynybos biudžeto skiriama ir amunicijai kaupti.

Lietuvos kariuomenes rezervo stiprinimas

 
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku