Krašto apsaugos ministras: įrodysime, kad esame stipresni už kruviniausius pasaulio diktatorius

Krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko kalba Kariuomenės dienos proga.

Pasibaigus šaltajam karui, Vakarų šalys vis drąsiau kalbėjo apie revoliuciją karo srityje. Tikėjo, kad dėl naujausių technologijų karai bus greiti, be netikėtumų ir be aukų.

Tačiau lietuvių sąmonėje karo žiaurumų suvokimas išlieka stipresnis. Galbūt todėl, kad Lietuvos istorija – tai karų istorija, o lietuviai – tai karių tauta.  Mes karą visad matėme, kaip veiksmą lemiantį tautos išlikimą. Mūsų istorijoje buvo ir laimėjimų, ir pralaimėjimų, bet mes niekada nepraradome vilties ir tikėjome pergalėmis net ir sunkiausiais momentais.

Pergale, Ukrainos pergale, tikime ir šiandien. Ne tik tikime, bet ir svariai prie jos prisidedame. Esu dėkingas mūsų kariams, kurie neskaičiuodami darbo valandų, visomis išgalėmis ir įvairiausiais būdais prisideda prie paramos Ukrainai.

Lietuvos kariuomenė ne tik rūpinasi karine parama, jos logistika, vykdo Ukrainos karių mokymus, bet taip pat prisideda ir prie kitų Lietuvos institucijų paramos Ukrainai iniciatyvų.

Galiu užtikrintai ir drąsiai sakyti, kad karas Ukrainoje, kuriame sprendžiasi demokratinio pasaulio likimas, mus tik dar labiau suvienijo. Mūsų kariuomenė tapo stipresnė, visuomenė atsparesnė, sąjungininkų parama didesnė, o Lietuvos laisvė brangesnė.

Laisvė, vardan kurios savo gyvybes paaukojo tūkstančiai Lietuvos karių, savanorių ir partizanų, iš kurių išmonės, nepaliaujamo tikėjimo, drąsos ir meilės Tėvynei semiasi šiandienos kariai.

Šiandien galiu pasidalinti džiugia žinia – Leipalingyje, buvusio NKVD stribyno kieme buvo rasti palaikai, kurie pagal pirminius DNR tyrimus leidžia teigti, kad tai pasipriešinimo kovų pradininko, partizanų vado, didvyrio, laisvės kovotojo, Vyčio kryžiaus kavalieriaus, pulkininko Juozo Vitkaus – Kazimieraičio palaikai.

Tai buvo žmogus, kuris prisiekęs savo gyvybe Lietuvai ištikimai ją gynė, oriai kovojo, tikėdamas telkė ginklo brolius, kartu su Adolfu Ramanausku-Vanagu buvo mūsų pasipriešinimo kovų alfa ir omega, o šiandien yra užtikrintos, ryžtingos, drąsios ir bebaimės Lietuvos kariuomenės ir mūsų visuomenės įkvėpimas.

Ateis laikas, kuomet visi mūsų didvyriai bus palaidoti oriai ir pagarbiai.

Ateis laikas, kuomet mūsų kariuomenės, visuomenės, sąjungininkų nenuilstamo darbo dėka ir ukrainiečių nepaliaujama valia gintis mes laimėsime šį karą ir dar kartą įrodysime, kad esame stipresni už kruviniausius pasaulio diktatorius.

Visos krašto apsaugos sistemos vardu sveikinu su visų mūsų, visuomenės švente ir dėkoju už jūsų pasiryžimą Tėvynės labui.

52519006855 c2595936d5 c

Alfredo Pliadžio nuotrauka

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku