Į Lietuvos kariuomenės infrastruktūrą investuojame apie dešimtadalį gynybos biudžeto

 

Krašto apsaugos ministerija skiria vis daugiau dėmesio tam, kad Lietuvos kariuomenės infrastruktūra atitiktų augančius nacionalinius ir sąjungininkų poreikius bei prisidėtų prie naujos kariuomenės kokybės kūrimo.

Karinė infrastruktūra vystoma atsižvelgiant į tris pagrindinius kriterijus. Pirma, priimančiosios šalies paramai keliamų reikalavimų atitikimą. Antra, kariuomenės personalo augimą, užtikrinant karių treniravimosi, apgyvendinimo ir tarnybos sąlygų gerinimą. Trečia, kariuomenės modernizavimą, įsigyjant naujos technikos bei ginkluotės ir siekiant sukurti tinkamas aptarnavimo, laikymo bei amunicijos saugojimo sąlygas.

„Atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės plėtrą ir stiprinimą, taip pat į Lietuvoje dislokuotų sąjungininkų pajėgų poreikį, vienu iš pagrindinių Krašto apsaugos ministerijos prioritetų tampa karinės infrastruktūros vystymas, kuris svarbus ir kaip nacionalinio saugumo, atgrasymo politikos stiprinimo aspektas. Į Lietuvos kariuomenės infrastruktūrą investuojame apie 10 proc. gynybos biudžeto ir ši dalis pastaraisiais metais reikšmingai auga, o įgyvendinami projektai ir naujai kylanti infrastruktūra realiai atspindi mūsų kariuomenės stiprėjimą“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Ypatingos svarbos dabartiniai karinės infrastruktūros vystymo uždaviniai – plėsti karinio rengimo ir karių apgyvendinimo infrastruktūrą, tęsiant pagrindinių Lietuvos kariuomenės poligonų ir naujojo poligono Rūdninkuose plėtros darbus ir trijų naujų karinių miestelių Šiauliuose, Šilalės ir Vilniaus rajonuose statybą.

Priimančiosios šalies paramos infrastruktūros vystymas

Vystant priimančiosios šalies paramos infrastruktūrą, siekiama sudaryti tinkamas sąlygas greitesniam, efektyvesniam bei patogesniam sąjungininkų dislokavimui Lietuvoje. Rūpinamasi ir sąjungininkų karių gerbūvio sukūrimu, pavyzdžiui, Rukloje įrengėme lauko sporto aikštyną NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei.

2021 m. JAV kariams įrengta stovykla „Herkus“ Pabradėje, o šių metų vasario mėnesį buvo baigti šios stovyklos papildomo praplėtimo darbai, skirti priimti papildomam JAV karių skaičiui. Taip pat Vytauto Didžiojo jėgerių batalione baigtos garažų ir remonto dirbtuvių statybos ir privažiuojamųjų kelių įrengimas.

2022 m. pradėti Algirdo bataliono sandėlių statybos darbai, kurių pirmąjį statybos etapą planuojama baigti vėliausiai 2024 metais. Per 2022 m. taip pat įrengtos dar dvi lauko stovyklos Marijampolėje ir Kazlų Rūdoje, kuriose galima dislokuoti po 800 karių kiekvienoje.

Nuolat investuojama ir į Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūrą Šiauliuose, iš kurios yra vykdoma NATO oro policijos misija. Čia jau baigtos sraigtasparnių apsauginės priedangos statybos.

Sparčiai vykdomas NATO greitojo reagavimo pajėgų atvykimui skirtos sutelkimo ir tolesnio judėjimo infrastruktūros vystymas Pabradėje – 2023 m. vasario mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis ir balandžio mėnesį bus pradėti statybos darbai, kuriuos planuojama užbaigti iki 2025 m. pabaigos.

Suplanuota infrastruktūra Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje: Kairiuose, Pajuostyje ir Rūdninkų poligono teritorijoje bei Pabradėje jau vystomi projektai, rengiama dokumentacija. Papildomai planuojama pastatyti naujų amunicijos sandėlių.

NATO priešakinių pajėgų sąlygų gerinimui 2022 m. Rukloje pradėtas įgyvendinti Nuolatinių logistinių pajėgumų užtikrinimo parko projektas, kuriame suplanuota pastatyti remonto, technikos aptarnavimo ir priežiūros dirbtuves, administracines patalpas, sandėlius ir kitus reikalingus pastatus. Jau atlikti paruošiamieji valymo, aplinkotvarkos, pastatų griovimo darbai. Vykdomas kompleksinis sandėliavimo infrastruktūros išvystymo projektas.

Karių treniravimosi, apgyvendinimo ir tarnybos sąlygų gerinimo infrastruktūros vystymas

Plečiant kovinio rengimo ir mokymo infrastruktūrą pagrindiniuose Lietuvos kariuomenės poligonuose, didinamos poligonų bei aplink juos esančių karinio mokymo teritorijų ribos, įrengiami nauji treniravimosi laukai, kurie pritaikomi naujai įsigyjamai ginkluotei.

Gaižiūnų poligone 2022 m. buvo įrengti 2 km, o šiemet planuojama baigti dar 4-5 km naujų poligono kelių. Iš viso 2023 m. numatyta įvykdyti 35 proc. visų planuotų poligono kelių statymo darbų.

Per trumpą laiką atlikus parengiamuosius darbus 2022 m. vasarą atidarytas naujas kariuomenės poligonas Rūdninkuose, kurį pirminiuose planuose buvo numatyta įsteigti ne anksčiau kaip 2024 metais. Šiuo metu vykdomi žemių išpirkimo, teritorijos išminavimo, valymo ir ženklinimo darbai.

Naujajame 17 tūkst. ha ploto poligone planuojama įrengti infrastruktūrą, skirtą karių apgyvendinimui, sraigtasparnių aikšteles, „mūšio mieste“ kompleksą, artilerijos taikmenų rajoną, artilerijos šaudymo pozicijas, šaudyklas (dalis jų 2022 m. jau buvo sertifikuota  pagal NATO standartus), remonto dirbtuves bei garažus.

Gerinant Lietuvos karių apgyvendinimo ir tarnybos sąlygas, 2021 m. Oro gynybos bataliono teritorijoje įrengta konteinerinė infrastruktūra, Depų tarnybos ginklų sandėlis, o Birutės ulonų batalione rekonstruota (praplėsta) valgyklos infrastruktūra. 2022 m. Butigeidžio dragūnų batalione pastatytos modulinės mokymų klasės ir II klasės sandėlis, o Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno Ryšių ir informacinių sistemų batalione pastatyta konteinerinė stovykla.

2022 m. iš projektinės fazės pajudėjo viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu įgyvendinamas trijų karinių miestelių, skirtų bataliono dydžio vienetams, vystymas Šiaulių m., Rokantiškėse (Vilniaus raj.) ir Pajūrio mstl. (Šilalės raj.). Šiuose kariniuose daliniuose  galės tarnauti bei dirbti iki 2,5 tūkst. karių ir civilių. Darbai vyksta sparčiau nei tikėtasi: 2022 m. rugpjūčio – spalio mėn. pradėtos statybos ir infrastruktūra pilnai bus parengta 2023 m. pabaigoje – 2024 m. pradžioje.

Naujos technikos bei ginkluotės aptarnavimo, laikymo ir amunicijos saugojimo infrastruktūros vystymas

Su ankstinamais svarbiais naujos ginkluotės įsigijimais auga poreikis ir jos priežiūros bei laikymo infrastruktūrai.  2022 m. Rukloje buvo baigtos statyti pėstininkų kovos mašinų (PKM) mažosios technikos remonto dirbtuvės, o 2023 m. bus užbaigtos didžiosios Rukloje. Taip pat pastatytos dirbtuvės, plovykla, simuliančių sistemų pastatas.

Per pastaruosius dvejus metus išaugęs asignavimų skyrimas amunicijos įsigijimams (2021 m. – 15 proc., 2022 m. – 17 proc. visų gynybos išlaidų), sudarė sąlygas sparčiau plėtoti Lietuvos kariuomenės amunicijos saugojimo infrastruktūrą. 2022 m. Mindaugo ir Birutės batalionuose pastatyti nauji sandėliai, statomi NATO priešakinių pajėgų amunicijos sandėliai.

Taip pat, prie Vokietijos brigadai skirtų sandėlių, per artimiausius kelerius metus numatoma pastatyti dar apie 40 vienetų naujų sandėlių įvairiose LK teritorijose.

KAM vystomos infrastruktūros nuotraukas galite rasti čia.

Darnu Group statomo karinio miestelio Rokantiškėse nuotr

Darnu Group statomo karinio miestelio Rokantiškėse nuotr.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku